ˆ

Statut Urzędu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut Gminy Zbąszynek

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-09-24 09:53:13

Uchwała Nr XI/29/2007 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 czerwca 2007r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-09-22 15:24:32

Akapit nr 1 - brak tytułu


w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Zbąszynku.

Na podstawie art. 238 ust. 3, w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Urzędowi Miejskiemu w Zbąszynku w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą.

§ 2 Podstawę prawną działania Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, zwanego dalej Urzędem, stanowią w szczególności:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)
3) ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
4) Statut Gminy Zbąszynek
5) Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

§ 3 . 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Zbąszynek.
2. Siedziba Urzędu znajduje się w budynku w Zbąszynku przy ul. Rynek 1.
3. Terenem działania Urzędu jest Gmina Zbąszynek.
4. Urząd używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i pełnym adresem siedziby.

§ 4. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na gminie zadań publicznych, o ile nie zostały przekazane do wykonania innym gminnym jednostkom organizacyjnym.

§ 5. 1. Urząd zapewnia obsługę merytoryczną, prawną i organizacyjną, techniczną i kancelaryjno – biurową organów gminy: rady miejskiej i burmistrza.
2. Urząd zapewnia również obsługę komisji i innych kolegialnych organów pomocniczych, doradczych rady miejskiej i burmistrza.

§ 6. 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
2. Burmistrz kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.

§ 7. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 8. Strukturę organizacyjną Urzędu i zasady jego funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego uchwalony przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

§ 9. Urząd jest samorządową jednostką działającą w formie jednostki budżetowej prowadzącej gospodarkę finansową na warunkach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady

Jan Mazur
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Mazur Data wytworzenia informacji: 2009-09-22 15:24:32
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Mazur Data wprowadzenia do BIP 2009-09-22 15:24:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2009-09-22 15:25:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2009-11-04 09:09:59
Artykuł był wyświetlony: 3658 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu