ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2018 rok XLIII/62/2018 Obowiązujący
22 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/15/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Świebodzińskiego zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1210F w zakresie utwardzenia w m. Dąbrówka Wlkp.” XLII/61/2018 Obowiązujący
23 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 14.06.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania XLII/60/2018 Obowiązujący
24 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 14.06.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania XLII/59/2018 Obowiązujący
25 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 14.06.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania XLII/58/2018 Obowiązujący
26 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze XLII/57/2018 Obowiązujący
27 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie skierowania do zaopiniowania przez jednostki pomocnicze projektu uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych XLII/56/2018 Obowiązujący
28 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 302 (działka nr ewidencyjny 663 obręb Kosieczyn i działka nr 24 obręb Chlastawa) polegającej na budowie ścieżki rowerowej i chodnika oraz budowie linii oświetlenia przejścia dla pieszych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Kosieczyn do miejscowości Chlastawa, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 302” XLII/55/2018 Obowiązujący
29 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek XLII/54/2018 Nieobowiązujący
30 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek XLII/53/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu