ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 14.06.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania XLII/60/2018 Obowiązujący
62 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 14.06.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania XLII/59/2018 Obowiązujący
63 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 14.06.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania XLII/58/2018 Obowiązujący
64 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze XLII/57/2018 Obowiązujący
65 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie skierowania do zaopiniowania przez jednostki pomocnicze projektu uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych XLII/56/2018 Obowiązujący
66 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 302 (działka nr ewidencyjny 663 obręb Kosieczyn i działka nr 24 obręb Chlastawa) polegającej na budowie ścieżki rowerowej i chodnika oraz budowie linii oświetlenia przejścia dla pieszych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Kosieczyn do miejscowości Chlastawa, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 302” XLII/55/2018 Obowiązujący
67 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek XLII/54/2018 Nieobowiązujący
68 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek XLII/53/2018 Obowiązujący
69 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek na lata 2018 - 2020” XLII/52/20118 Obowiązujący
70 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – szczepienia HPV na lata 2019 - 2021” XLII/51/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu