ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR XXXIV/103/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekazania skargi z dnia 15.10.2017 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania XXXIV/103/2017 Obowiązujący
72 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek XXXIV/102/2017 Uchylony
73 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/9/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Kosieczyn XXXIV/101/2017 Obowiązujący
74 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/8/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek w obrębie geodezyjnym wsi Kosieczyn XXXIV/100/2017 Obowiązujący
75 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kosieczynie XXXIV/99/2017 Obowiązujący
76 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych oraz zasadniczej szkoły zawodowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbąszynek XXXIV/98/2017 Zmieniony
77 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych XXXIV/97/2017 Obowiązujący
78 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok XXXIV/96/2017 Obowiązujący
79 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kosieczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele Parafialnym p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadusza w Kosieczynie XXXIV/95/2017 Obowiązujący
80 2017-10-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zbąszynku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele Filialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chlastawie XXXIV/94/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu