Akty prawne - Gmina Zbąszynek
ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/15/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Świebodzińskiego zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1210F w zakresie utwardzenia w m. Dąbrówka Wlkp.” XLII/61/2018 Obowiązujący
2 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 14.06.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania XLII/60/2018 Obowiązujący
3 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 14.06.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania XLII/59/2018 Obowiązujący
4 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 14.06.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania XLII/58/2018 Obowiązujący
5 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze XLII/57/2018 Obowiązujący
6 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie skierowania do zaopiniowania przez jednostki pomocnicze projektu uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych XLII/56/2018 Obowiązujący
7 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 302 (działka nr ewidencyjny 663 obręb Kosieczyn i działka nr 24 obręb Chlastawa) polegającej na budowie ścieżki rowerowej i chodnika oraz budowie linii oświetlenia przejścia dla pieszych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Kosieczyn do miejscowości Chlastawa, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 302” XLII/55/2018 Obowiązujący
8 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek XLII/54/2018 Obowiązujący
9 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek XLII/53/2018 Obowiązujący
10 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek na lata 2018 - 2020” XLII/52/20118 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu