Przetarg numer 38/2017 - Przetargi rostrzygnięte - Gmina Zbąszynek
ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 38/2017

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 38/2017

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Dzierżawy, na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie nr działki 192/2 o pow. 0,1320 ha (w tym rola kl. IIIb) położoną w obrębie wsi Kosieczyn,

Ogłoszono dnia: 2017-09-05 00:00:00 przez Halina Kaczmarek

Data przetargu

2017-10-16 10:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

KW nr ZG1S/00030193/7.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza rocznego czynszu
za dzierżawę gruntu ustalona została w wysokości 20,27 zł.
/słownie: złotych dwadzieścia i dwadzieścia siedem groszy/

Wadium

Wysokość wadium 4,00 zł

Opis

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę, na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie nr działki 192/2 o pow. 0,1320 ha (w tym rola kl. IIIb) położoną w obrębie wsi Kosieczyn, Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek. Zgodnie z nieobowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn nieruchomość położona w terenach upraw polowych. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00030193/7. Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę gruntu ustalona została w wysokości 20,27 zł. /słownie: złotych dwadzieścia i dwadzieścia siedem groszy/ Termin wnoszenia czynszu do 30 września każdego roku. Cena wywoławcza rocznego czynszu wyliczona została zgodnie z § 1 ust. 2 Zarządzenia nr 72/2016 Burmistrza Zbąszynka z dnia 14 września 2016r. Zmiana wysokości rocznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji nowej stawki. Wysokość wadium 4,00 zł Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu (w zł) w terminie do dnia 12 października 2017r. w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub na konto Gminy Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet rocznego czynszu za dzierżawę gruntu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 19 października 2017r. na wskazane we wniosku „o zwrocie wadium” konto. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Przetarg odbędzie się 16 października 2017r. o godz. 1000 w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4 września 2017r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr 68 3849140 wew. 37. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 15:22:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 15:29:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 15:29:17
Artykuł był wyświetlony: 300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu