ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 46/2017

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 46/2017

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość leśna położona w obrębie wsi DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA gmina Zbąszynek w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 578 o pow. 3,4847 ha.

Ogłoszono dnia: 2017-09-20 00:00:00 przez Halina Kaczmarek

Data przetargu

2017-11-20 11:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Księga wieczysta

KW ZG1S/00053171/4

Cena wywoławcza

122 800 zł

Wadium

24 560 zł

Opis

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA O G Ł A S Z A drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LEŚNEJ Przedmiotem przetargu jest nieruchomość leśna położona w obrębie wsi DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA gmina Zbąszynek w ewidencji gruntów oznaczona geodezyjnie jako działka nr 578 o pow. 3,4847 ha. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Przewidziana do sprzedaży działka jest zalesiona drzewostanem mieszanym z przewagą sosny, położona jest w terenach niezurbanizowanych, w sąsiedztwie nieruchomości leśnych i rolnych. W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie V Wydziale Ksiąg Wieczystych dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1S/00053171/4. Księga nie wykazuje obciążeń – nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz.2147 z późniejszymi zmianami CENA WYWOŁAWCZA 122 800 zł Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004r. ( tj. Dz.U z 2016r. poz. 710 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości leśnej zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Wysokość wadium 24 560 zł Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) w terminie do dnia 16 listopada 2017r. na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek nr konta 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. Ustalona kwota wadium w dniu 13 listopada 2017r. winna figurować na rachunku bankowym gminy. Dokonując wpłaty wadium na konto należy wpisać ”wadium dotyczące działki nr 578 – Dąbrówka Wlkp. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone jest na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacane będą w trzecim dniu od zamknięcia lub odwołania przetargu. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Na podstawie art. 37a ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2016r. poz. 586) Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe do działki nr 578 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako las, z mocy ustawy przysługiwać będzie prawo pierwokupu tych gruntów. Przetarg odbędzie się dnia 20 listopada 2017r. o godz. 1100 w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. W dniu 27 kwietnia 2017r. bezskutecznie upłynął termin złożenia wniosku przez osoby , którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami). Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku pokój nr 17, tel. 68 3849140 wew. 37. Wylicytowaną należność z tytułu zakupu nieruchomości należy wpłacić do kasy gminy najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Nabywca ponosić będzie koszty notarialne i koszty opłaty sądowej, które określi notariusz. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 19 września 2017r. do dnia 19 listopada 2017r.. poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych gminy, na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl. oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2017-09-20 07:48:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-20 07:49:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 12:55:49
Artykuł był wyświetlony: 508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu