ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 1/2018

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Ograniczony

Dotyczy: Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony nr 6 położony w Zbąszynku przy ul. Kilińskiego nr 92 wraz z udziałem w działce gruntu. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 10,80 m2.

Ogłoszono dnia: 2018-01-04 00:00:00 przez Alina Jagaciak

Data przetargu

2018-02-09 10:30:00

Miejsce

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZBĄSZYNKU sala nr 20

Księga wieczysta

KW ZG1S/00042437/7.

Cena wywoławcza

12 258,00 zł

w tym wartość: lokalu mieszkalnego 11 249,00 zł
wartość udziału w działce gruntu 1 009,00 zł

Wadium

2 000,00 zł

Opis

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA O G Ł A S Z A PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku nr 92 przy ul. Kilińskiego w Zbąszynku NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony nr 6 położony w Zbąszynku przy ul. Kilińskiego nr 92 wraz z udziałem w działce gruntu. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 10,80 m2. Lokal przeznaczony do sprzedaży znajduje się na poddaszu budynku. W skład budynku wchodzi 6 lokali mieszkalnych. Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce geodezyjnej nr 222/2 o pow. 1147 m2, KW ZG1S/00042437/7. Udział nabywcy we współwłasności budynku i działkach gruntu wynosi 22/1000. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z planem miejscowym, ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej. C E N A W Y W O Ł A W C Z A 12 258,00 zł w tym wartość: lokalu mieszkalnego 11 249,00 zł wartość udziału w działce gruntu 1 009,00 zł Wysokość wadium - 2 000,00 zł Minimalne postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 130,00 zł/. Wadium należy wpłacić w pieniądzu i tylko na konto Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Wpłaty należy dokonać na konto nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 06 lutego 2018 r. (włącznie). O terminowym dokonania wpłaty decyduje data wpływu środków na konto Urzędu – tzn. wadium musi 06 lutego 2018 r. wpłynąć na konto Urzędu. W związku z powyższym, polecenie przelewu winno być dokonane odpowiednio wcześniej. Wadium zwraca się na najpóźniej w trzecim dniu po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZBĄSZYNKU w dniu 09 lutego 2018 r. o godz. 1030 sala nr 20 Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 676,50 zł oraz koszty zawarcia aktu notarialnego. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku - biuro nr 23 tel. 3 849 140 wew. 34. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 04 stycznia 2018 r. do 06 lutego 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Jagaciak Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 14:00:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 14:08:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 07:41:19
Artykuł był wyświetlony: 405 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek