ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-12-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:29:10 Upublicznienie elementu informacja w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2018 – 2031 (projekt nr 1) - PROJEKT W PRZYGOTOWANIU Bernadetta Utrata
09:29:10 Upublicznienie elementu informacja w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2018 rok (projekt nr 2) - PROJEKT W PRZYGOTOWANIU Bernadetta Utrata
09:29:10 Upublicznienie elementu informacja w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2019 – 2031 (projekt nr 3) Bernadetta Utrata
09:29:10 Upublicznienie elementu informacja w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania służące poprawie jakości powietrza (projekt nr 5) Bernadetta Utrata
09:29:10 Upublicznienie elementu informacja w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zbąszynek na rok 2019 (projekt nr 6) Bernadetta Utrata
09:29:10 Upublicznienie elementu informacja w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia budynku mieszkalnego jednolokalowego stanowiącego w całości przedmiot najmu (projekt nr 7) Bernadetta Utrata
09:29:10 Upublicznienie elementu informacja w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (projekt nr 8) Bernadetta Utrata
09:29:10 Upublicznienie elementu informacja w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (projekt nr 9) Bernadetta Utrata
09:29:10 Upublicznienie elementu informacja w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek (projekt nr 10) Bernadetta Utrata
09:29:10 Upublicznienie elementu informacja w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (projekt nr 11) Bernadetta Utrata

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu