ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 0
Dzienniki Ustaw 0
www.bip.gov.pl 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zbąszynek 18
Informacje ogólne 52028
Rada Miejska 3900
VII Kadencja 2014 - 2018 1724
Skład Rady Miejskiej 9556
Sesje Rady Miejskiej 13463
Plan Pracy Rady Miejskiej 6283
Protokoły z sesji Rady 29502
Konwent Rady Miejskiej 1190
Skład osobowy 2661
Zadania 2291
Plan Pracy 3500
Protokoły z posiedzeń 23068
Komisja Gospodarki i Budżetu 1305
Skład osobowy 2501
Zadania 2447
Protokoły z posiedzeń 24523
Plan Pracy 6332
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 1189
Skład osobowy 2359
Zadania 2329
Plan Pracy 5515
Protokoły z posiedzeń 25124
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 1143
Skład osobowy 2537
Zadania 2237
Plan Pracy 4422
Protokoły z posiedzeń 24469
Komisja Rewizyjna 1214
Skład osobowy 2373
Zadania 2493
Plan Pracy 4989
Komisja Regulaminowa 1092
Skład osobowy 2623
Zadania 2323
Protokoły z posiedzeń 6491
VI Kadencja 2010 -2014 371
Skład Rady Miejskiej 15171
Plan Pracy Rady Miejskiej 10782
Sesje Rady Miejskiej 51008
Protokoły z sesji Rady 58527
Konwent Rady Miejskiej 2554
Skład osobowy 3638
Zadania 3624
Plan Pracy 8248
Protokoły z posiedzeń 46764
Komisja Gospodarki i Budżetu 2728
Skład osobowy 5084
Zadania 4149
Plan pracy 9114
Protokoły z posiedzeń 51826
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 2646
Skład osobowy 6400
Zadania 4721
Plan pracy 8046
Protokoły z posiedzeń 51173
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 2360
Skład osobowy 4149
Zadania 3647
Plan pracy 7841
Protokoły z posiedzeń 49700
Komisja Rewizyjna 2488
Skład osobowy 4010
Zadania 4916
Plan pracy 9272
Komisja Regulaminowa 2256
Skład osobowy 3281
Zadania 3553
Protokoły z posiedzeń 14436
V Kadencja 2006-2010 3220
Skład Rady Miejskiej 13767
Plan Pracy Rady Miejskiej 10848
Sesje Rady Miejskiej 57943
Protokoły z sesji Rady 76512
Konwent Rady Miejskiej 17
Skład osobowy 6896
Zadania 5013
Plan pracy 9706
Protokoły z posiedzeń 55311
Komisja Gospodarki i Budżetu 5
Skład osobowy 6527
Zadania 4676
Plan pracy 9153
Protokoły z posiedzeń 80388
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 28
Sład osobowy 6525
Zadania 4677
Plan pracy 9000
Protokoły z posiedzeń 64461
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 5
Skład osobowy 6168
Zadania 4104
Plan pracy 9867
Protokoły z posiedzeń 63970
Komisja Rewizyjna 6
Skład osobowy 6277
Zadania 3950
Plan pracy 9528
Komisja Regulaminowa 0
Skład osobowy 7128
Zadania 4091
Protokoły z posiedzeń 10255
Rada Młodych Samorządowców 1223
Sesje Rady 1163
Urząd Miejski 34864
Burmistrz 14339
Zastepca Burmistrza 8990
Sekretarz Gminy 7442
Skarbnik Gminy 7399
Referaty i stanowiska w Urzędzie 35515
Regulamin Organizacyjny Urzędu 14566
Statut Urzędu 9157
Jednostki Organizacyjne 13829
Wykaz jednostek organizacyjnych 944
Rejestr instytucji kultury 479
Sołectwa 13576
Chlastawa 8551
Dąbrówka Wlkp. 9757
Kosieczyn 9095
Kręcko 9279
Rogoziniec 9146
Zamówienia publiczne 329674
Zamówienia Publiczne - Archiwum do 15-10-2009 16
Plan zamówień publicznych 657
2017 2460
2018 106
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 45545
Zapytania ofertowe 69587
Przetargi 224947
Informacje o naborze 133483
Aktualności 65040
Wybory 4
Rada Młodych Samorządowców 2017 8731
Sejm i Senat RP 2015 16304
Referendum 2015 10126
Wybory ławników 2015 4334
Wybory Prezydenta RP 2015 26086
Wybory samorządowe 2014 49540
Wybory do Parlamentu Europejski 2014 11342
Wybory uzupełniające 2013 8987
Wybory do Parlamentu RP 2011 15835
Wybory ławników 2011 12940
Akty Prawne 22360
Projekty uchwał 510156
Uchwały Rady Miejskiej 0
Oświadczenia majątkowe 15285
ZA 2016 ROK 326
Radnych 6683
Kierownictwa Urzędu 1917
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 5190
Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 744
ZA 2015 ROK 977
Radnych 15279
Kierownictwa Urzędu 4554
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 15051
Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 1661
Za 2013 ROK 4434
Radnych 23768
Kierownictwa Urzędu 6833
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 15700
ZA 2012 ROK 4221
Radnych 26930
Kierownictwa Urzędu 7276
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 16995
ZA 2014 ROK 1425
Oświadczenia złożone przed upływem kadencji 22176
Kierownictwa urzędu 6307
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 14765
Oświadczenia złożone w terminie 30 dni po ślubowaniu 22455
Oświadczenia złożone w terminie do 30 kwietnia 19401
ZA 2011 ROK 1835
Radnych 32815
Kierownictwa Urzędu 8378
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 24659
ZA 2009 ROK 4280
Radnych 30211
Kierownictwa Urzędu 8600
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 15701
ZA 2010 ROK 5404
Radnych 29942
Kierownictwa Urzędu 8698
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 18622
Oświadczenia złożone w terminie 30 dni po ślubowaniu 25759
Oświadczenia przed upływem kadencji 31690
ZA 2007 ROK 4308
Radnych 28566
Kierownictwa Urzędu 8372
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 20459
ZA 2008 ROK 4350
Radnych 31374
Kierownictwa Urzędu 11518
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 19396
ZA 2006 ROK 4280
Radnych 31368
Kierownictwa Urzedu 10503
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 16436
ZA 2017 ROK 84
Radnych 74
Kierownictwa Urzędu 79
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 380
Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 84
Ogłoszenia 35892
Wykazy 103778
Przetargi ogłoszone do dnia 31.07.2014 804206
Nabór na stanowiska urzędnicze 24297
Inne ogłoszenia i komunikaty 306938
Zarządzenia Burmistrza 16089
VII Kadencja 2014-2018 1200
Rok 2018 311
Rok 2017 26376
Rok 2016 79780
Rok 2015 115690
VI Kadencja 2010-2014 4585
Rok 2014 123970
Rok 2013 102056
Rok 2012 130747
Rok 2011 148378
Rok 2010 24229
V Kadencja 2006-2010 4483
Rok 2010 117107
Rok 2009 151677
Rok 2008 91553
Rok 2007 116860
Rok 2006 121994
Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty 8291
Informacja za 2016 rok 1077
Informacja za 2015 rok 2384
Informacja za 2014 rok 3934
Informacja za 2013 rok 4422
Informacja za 2012 rok 3828
Informacja za 2011 rok 3860
Infromacja za 2010 rok 4015
Informacja za 2009 rok 4357
Informacja za 2008 rok 7240
Informacja za 2007 rok 4867
Mienie komunalne 10553
Informacja za 2015 rok 592
Informacja za 2014 rok 1941
Informacja za 2012 rok 3082
Informacja za 2008 rok 5700
Informacja za 2013 rok 3953
Informacja za 2011 rok 4059
Informacja za 2009 rok 6856
Informacja za 2010 rok 5159
Informacja za 2007 rok 5173
Druki do pobrania 19188
Podatki i opłaty 15267
Ewd. ludności i USC 14405
Budownictwo i drogi 10852
Ochrona środowiska 6550
Organizacje i stowarzyszenia 6293
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 7894
Inne druki i oświadczenia 12775
Karta Dużej Rodziny 1695
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r. 16104
Organizacje i stowarzyszenia 6
Konkursy na realizację zadań publicznych 84381
Współpraca z klubami i stowarzyszeniami 32201
Inne informacje 120549
Co i jak załatwić w urzędzie? 0
Ochrona Środowiska 21447
Ekoportal 2
Obwieszczenia Burmistrza 85604
Gospodarka odpadami komunalnymi 24952
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek 6243
Inne informacje 750
Petycje 2135
Petycje składane do Burmistrza 3694
Informacje o rozpatrzonych petycjach 553
Prawo Lokalne 14602
Budżet Gminy 48963
rok 2018 277
rok 2017 4814
rok 2016 15342
rok 2015 16144
rok 2014 21969
rok 2013 17082
rok 2012 10481
rok 2010 7419
rok 2009 9041
rok 2008 6698
rok 2011 8737
rok 2007 8161
Strategia Rozwoju Gminy 10622
Statut Gminy 11888
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2226

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7095
Rejestr zmian 1495616
Redakcja Biuletunu 5866
Instrukcja obsługi 5672
Mapa serwisu 5995

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek