ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 380
Regionalny BIP 0
Dzienniki Ustaw 0
www.bip.gov.pl 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zbąszynek 18
Informacje ogólne 58002
Rada Miejska 4089
VIII Kadencja 2018-2023 60
Skład Rady Miejskiej 117
Sesje Rady Miejskiej 46
Transmisje na żywo obrad Rady Miejskiej 144
Plan pracy Rady Miejskiej 11
Protokoły sesji Rady Miejskiej 5
Konwent Rady Miejskiej 0
Komisja Gospodarki i Budżetu 1
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 3
Komisja Skarg, Wniosków, Petycji, Porządku Publicznego i Praworządności 2
Komisja Rewizyjna 2
Komisja Regulaminowa 1
Interpelacje i zapytania Radnych 3
VII Kadencja 2014 - 2018 2093
Skład Rady Miejskiej 11536
Sesje Rady Miejskiej 19396
Plan Pracy Rady Miejskiej 8324
Protokoły z sesji Rady 37992
Konwent Rady Miejskiej 1450
Skład osobowy 3218
Zadania 2703
Plan Pracy 4358
Protokoły z posiedzeń 30653
Komisja Gospodarki i Budżetu 1541
Skład osobowy 3000
Zadania 2895
Protokoły z posiedzeń 31196
Plan Pracy 7729
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 1421
Skład osobowy 2822
Zadania 2734
Plan Pracy 6839
Protokoły z posiedzeń 32105
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 1362
Skład osobowy 3091
Zadania 2669
Plan Pracy 5593
Protokoły z posiedzeń 31231
Komisja Rewizyjna 1449
Skład osobowy 2802
Zadania 3025
Plan Pracy 6431
Komisja Regulaminowa 1315
Skład osobowy 3084
Zadania 2733
Protokoły z posiedzeń 8357
VI Kadencja 2010 -2014 376
Skład Rady Miejskiej 16280
Plan Pracy Rady Miejskiej 11990
Sesje Rady Miejskiej 59608
Protokoły z sesji Rady 67089
Konwent Rady Miejskiej 2773
Skład osobowy 4115
Zadania 4033
Plan Pracy 9392
Protokoły z posiedzeń 52571
Komisja Gospodarki i Budżetu 2954
Skład osobowy 5606
Zadania 4637
Plan pracy 10478
Protokoły z posiedzeń 59840
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 2842
Skład osobowy 7128
Zadania 5270
Plan pracy 9221
Protokoły z posiedzeń 59664
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 2571
Skład osobowy 4580
Zadania 4047
Plan pracy 8925
Protokoły z posiedzeń 58247
Komisja Rewizyjna 2684
Skład osobowy 4478
Zadania 5516
Plan pracy 10523
Komisja Regulaminowa 2493
Skład osobowy 3685
Zadania 4001
Protokoły z posiedzeń 16453
V Kadencja 2006-2010 3508
Skład Rady Miejskiej 15033
Plan Pracy Rady Miejskiej 12070
Sesje Rady Miejskiej 65065
Protokoły z sesji Rady 86311
Konwent Rady Miejskiej 17
Skład osobowy 7692
Zadania 5538
Plan pracy 10970
Protokoły z posiedzeń 63685
Komisja Gospodarki i Budżetu 5
Skład osobowy 7227
Zadania 5276
Plan pracy 10245
Protokoły z posiedzeń 91867
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 28
Sład osobowy 7124
Zadania 5195
Plan pracy 10031
Protokoły z posiedzeń 73341
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 5
Skład osobowy 6776
Zadania 4520
Plan pracy 11104
Protokoły z posiedzeń 73503
Komisja Rewizyjna 6
Skład osobowy 6913
Zadania 4355
Plan pracy 10742
Komisja Regulaminowa 0
Skład osobowy 7809
Zadania 4593
Protokoły z posiedzeń 11501
Rada Młodych Samorządowców 2386
Sesje Rady 3108
Plan pracy Rady 380
Urząd Miejski 39766
Burmistrz 16446
Zastepca Burmistrza 10144
Sekretarz Gminy 8489
Skarbnik Gminy 8379
Referaty i stanowiska w Urzędzie 41213
Regulamin Organizacyjny Urzędu 16667
Statut Urzędu 10300
Jednostki Organizacyjne 15891
Wykaz jednostek organizacyjnych 1908
Rejestr instytucji kultury 1026
Sołectwa 14954
Chlastawa 9609
Dąbrówka Wlkp. 11091
Kosieczyn 10286
Kręcko 10493
Rogoziniec 10400
Zamówienia publiczne 406556
Zamówienia Publiczne - Archiwum do 15-10-2009 16
Plan zamówień publicznych 1091
2017 3334
2018 626
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 57935
Zapytania ofertowe 74370
Przetargi 287354
Informacje o naborze 150771
Aktualności 71267
Wybory 4
Wybory samorządowe 2018 8907
Rada Młodych Samorządowców 2017 13590
Sejm i Senat RP 2015 18767
Referendum 2015 11960
Wybory ławników 2015 5262
Wybory Prezydenta RP 2015 30408
Wybory samorządowe 2014 56206
Wybory do Parlamentu Europejski 2014 12900
Wybory uzupełniające 2013 9979
Wybory do Parlamentu RP 2011 17927
Wybory ławników 2011 14251
Akty Prawne 23954
Projekty uchwał 583764
Uchwały Rady Miejskiej 0
Oświadczenia majątkowe 44278
Ogłoszenia 48732
Wykazy 137033
Przetargi ogłoszone do dnia 31.07.2014 903022
Nabór na stanowiska urzędnicze 25861
Inne ogłoszenia i komunikaty 360089
Zarządzenia Burmistrza 16887
VII Kadencja 2014-2018 1411
Rok 2018 5392
Rok 2017 46129
Rok 2016 99324
Rok 2015 137933
VI Kadencja 2010-2014 5140
Rok 2014 146943
Rok 2013 118974
Rok 2012 151834
Rok 2011 170711
Rok 2010 27276
V Kadencja 2006-2010 4906
Rok 2010 134473
Rok 2009 174019
Rok 2008 103938
Rok 2007 132885
Rok 2006 138086
Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty 8731
Informacja za 2017 rok 510
Informacja za 2016 rok 1862
Informacja za 2015 rok 3097
Informacja za 2014 rok 4653
Informacja za 2013 rok 5146
Informacja za 2012 rok 4318
Informacja za 2011 rok 4305
Infromacja za 2010 rok 4484
Informacja za 2009 rok 4828
Informacja za 2008 rok 7742
Informacja za 2007 rok 5307
Mienie komunalne 11080
Informacja za 2015 rok 775
Informacja za 2014 rok 2387
Informacja za 2012 rok 3517
Informacja za 2008 rok 6228
Informacja za 2013 rok 4456
Informacja za 2011 rok 4418
Informacja za 2009 rok 7470
Informacja za 2010 rok 5647
Informacja za 2007 rok 5635
Druki do pobrania 21677
Podatki i opłaty 17555
Ewd. ludności i USC 17249
Budownictwo i drogi 12444
Ochrona środowiska 7554
Organizacje i stowarzyszenia 7469
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 9066
Inne druki i oświadczenia 14647
Karta Dużej Rodziny 3003
Organizacje i stowarzyszenia 6
Konkursy na realizację zadań publicznych 99977
Współpraca z klubami i stowarzyszeniami 36546
Pliki do pobrania 73
Inne informacje 139364
Co i jak załatwić w urzędzie? 0
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r. 17518
Ochrona Środowiska 23668
Ekoportal 2
Obwieszczenia Burmistrza 100250
Gospodarka odpadami komunalnymi 28428
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek 7149
Inne informacje 1674
Petycje 3022
Petycje składane do Burmistrza 5857
Informacje o rozpatrzonych petycjach 1170
Prawo Lokalne 15609
Budżet Gminy 50164
rok 2018 1456
rok 2017 7455
rok 2016 18853
rok 2015 19320
rok 2014 25499
rok 2013 19644
rok 2012 12872
rok 2010 9060
rok 2009 11258
rok 2008 7887
rok 2011 10747
rok 2007 9871
Strategia Rozwoju Gminy 11636
Statut Gminy 13077
Budżet obywatelski 247
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3035
Inspektor Danych Osobowych 477

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7594
Rejestr zmian 1796811
Redakcja Biuletunu 6427
Instrukcja obsługi 6127
Mapa serwisu 6526

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek