ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 667
Regionalny BIP 0
Dzienniki Ustaw 0
www.bip.gov.pl 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zbąszynek 18
Informacje ogólne 60697
Rada Miejska 4207
VIII Kadencja 2018-2023 296
Skład Rady Miejskiej 1202
Sesje Rady Miejskiej 697
Transmisje obrad Rady Miejskiej 1492
Plan pracy Rady Miejskiej 293
Protokoły sesji Rady Miejskiej 435
Konwent Rady Miejskiej 99
Skład osobowy 128
Zadania 59
Plan Pracy 82
Protokoły z posiedzeń 217
Komisja Gospodarki i Budżetu 127
Skład osobowy 123
Zadania 105
Plan Pracy 78
Protokoły z posiedzeń 123
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 125
Skład osobowy 142
Zadania 112
Plan Pracy 81
Protokoły z posiedzeń 217
Komisja Skarg, Wniosków, Petycji 611
Skład osobowy 189
Zadania 115
Plan Pracy 306
Protokoły z posiedzeń 113
Komisja Rewizyjna 121
Skład osobowy 150
Zadania 72
Plan Pracy 108
Zadania 51
Protokoły z posiedzeń 192
Komisja Regulaminowa 107
Skład osobowy 138
Zadania 67
Plan Pracy 54
Protokoły z posiedzeń 55
Interpelacje i zapytania Radnych 498
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 83
Skład osobowy 128
Zadania 54
Plan Pracy 54
Protokoły z posiedzeń 174
VII Kadencja 2014 - 2018 2320
Skład Rady Miejskiej 12068
Sesje Rady Miejskiej 22524
Plan Pracy Rady Miejskiej 9077
Protokoły z sesji Rady 42621
Konwent Rady Miejskiej 1553
Skład osobowy 3449
Zadania 2871
Plan Pracy 4806
Protokoły z posiedzeń 34751
Komisja Gospodarki i Budżetu 1631
Skład osobowy 3193
Zadania 3081
Protokoły z posiedzeń 35025
Plan Pracy 8365
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 1486
Skład osobowy 2997
Zadania 2946
Plan Pracy 7455
Protokoły z posiedzeń 36218
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 1417
Skład osobowy 3320
Zadania 2825
Plan Pracy 6179
Protokoły z posiedzeń 35414
Komisja Rewizyjna 1550
Skład osobowy 2991
Zadania 3214
Plan Pracy 7081
Komisja Regulaminowa 1417
Skład osobowy 3275
Zadania 2934
Protokoły z posiedzeń 9394
VI Kadencja 2010 -2014 376
Skład Rady Miejskiej 16748
Plan Pracy Rady Miejskiej 12604
Sesje Rady Miejskiej 63971
Protokoły z sesji Rady 71065
Konwent Rady Miejskiej 2853
Skład osobowy 4309
Zadania 4226
Plan Pracy 9835
Protokoły z posiedzeń 55682
Komisja Gospodarki i Budżetu 3041
Skład osobowy 5845
Zadania 4836
Plan pracy 11111
Protokoły z posiedzeń 64152
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 2914
Skład osobowy 7531
Zadania 5607
Plan pracy 9767
Protokoły z posiedzeń 63948
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 2645
Skład osobowy 4789
Zadania 4235
Plan pracy 9447
Protokoły z posiedzeń 62717
Komisja Rewizyjna 2777
Skład osobowy 4669
Zadania 5835
Plan pracy 11106
Komisja Regulaminowa 2583
Skład osobowy 3865
Zadania 4184
Protokoły z posiedzeń 17476
V Kadencja 2006-2010 3611
Skład Rady Miejskiej 15577
Plan Pracy Rady Miejskiej 12711
Sesje Rady Miejskiej 68842
Protokoły z sesji Rady 91181
Konwent Rady Miejskiej 17
Skład osobowy 8025
Zadania 5741
Plan pracy 11511
Protokoły z posiedzeń 68166
Komisja Gospodarki i Budżetu 5
Skład osobowy 7534
Zadania 5505
Plan pracy 10735
Protokoły z posiedzeń 97405
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 28
Sład osobowy 7385
Zadania 5416
Plan pracy 10528
Protokoły z posiedzeń 77977
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 5
Skład osobowy 7048
Zadania 4713
Plan pracy 11667
Protokoły z posiedzeń 78420
Komisja Rewizyjna 6
Skład osobowy 7197
Zadania 4564
Plan pracy 11343
Komisja Regulaminowa 0
Skład osobowy 8162
Zadania 4788
Protokoły z posiedzeń 12057
Rada Młodych Samorządowców 2792
Sesje Rady 4090
Plan pracy Rady 605
Urząd Miejski 41822
Burmistrz 17382
Zastepca Burmistrza 10613
Sekretarz Gminy 8926
Skarbnik Gminy 8877
Referaty i stanowiska w Urzędzie 43909
Regulamin Organizacyjny Urzędu 17597
Statut Urzędu 10744
Jednostki Organizacyjne 16724
Wykaz jednostek organizacyjnych 2330
Rejestr instytucji kultury 1320
Sołectwa 15558
Chlastawa 10130
Dąbrówka Wlkp. 11644
Kosieczyn 10869
Kręcko 11040
Rogoziniec 10895
Zamówienia publiczne 437820
Zamówienia Publiczne - Archiwum do 15-10-2009 16
Plan zamówień publicznych 1305
2019 157
2018 806
2017 3719
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 64023
Zapytania ofertowe 76634
Przetargi 320436
Informacje o naborze 160059
Aktualności 74530
Wybory 4
Wybory do Europarlamentu 2019 132
Wybory samorządowe 2018 13584
Rada Młodych Samorządowców 2017 15392
Sejm i Senat RP 2015 19942
Referendum 2015 12776
Wybory ławników 2015 5666
Wybory Prezydenta RP 2015 32338
Wybory samorządowe 2014 59164
Wybory do Parlamentu Europejski 2014 13587
Wybory uzupełniające 2013 10363
Wybory ławników 2011 14823
Wybory do Parlamentu RP 2011 18967
Akty Prawne 24846
Projekty uchwał 619382
Uchwały Rady Miejskiej 0
Oświadczenia majątkowe 57969
Ogłoszenia 56312
Wykazy 155688
Przetargi ogłoszone do dnia 31.07.2014 955101
Inne ogłoszenia i komunikaty 387158
Zarządzenia Burmistrza 17339
VIII Kadencja 2018-2023 34
Rok 2019 809
Rok 2018 432
VII Kadencja 2014-2018 1495
Rok 2018 9821
Rok 2017 56209
Rok 2016 109248
Rok 2015 148574
VI Kadencja 2010-2014 5332
Rok 2014 158652
Rok 2013 127714
Rok 2012 162508
Rok 2011 181679
Rok 2010 28721
V Kadencja 2006-2010 5117
Rok 2010 143113
Rok 2009 184803
Rok 2008 110204
Rok 2007 140668
Rok 2006 146388
Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty 8907
Informacja za 2017 rok 826
Informacja za 2016 rok 2150
Informacja za 2015 rok 3362
Informacja za 2014 rok 5022
Informacja za 2013 rok 5481
Informacja za 2012 rok 4557
Informacja za 2011 rok 4483
Infromacja za 2010 rok 4667
Informacja za 2009 rok 5037
Informacja za 2008 rok 8007
Informacja za 2007 rok 5555
Mienie komunalne 11368
Informacja za 2018 rok 22
Informacja za 2017 rok 17
Informacja za 2016 rok 10
Informacja za 2015 rok 854
Informacja za 2014 rok 2610
Informacja za 2013 rok 4714
Informacja za 2012 rok 3715
Informacja za 2011 rok 4555
Informacja za 2010 rok 5867
Informacja za 2009 rok 7729
Informacja za 2008 rok 6446
Informacja za 2007 rok 5845
Druki do pobrania 23080
Podatki i opłaty 18966
Ewd. ludności i USC 18701
Budownictwo i drogi 13200
Ochrona środowiska 7996
Organizacje i stowarzyszenia 7966
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 9549
Inne druki i oświadczenia 15527
Karta Dużej Rodziny 3512
Organizacje i stowarzyszenia 6
Konkursy na realizację zadań publicznych 108429
Współpraca z klubami i stowarzyszeniami 38930
Pliki do pobrania 507
Inne informacje 148442
Co i jak załatwić w urzędzie? 0
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r. 18048
Ochrona Środowiska 24589
Ekoportal 2
Obwieszczenia Burmistrza 107431
Gospodarka odpadami komunalnymi 30128
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek 7542
Inne informacje 2143
Petycje 3401
Petycje składane do Burmistrza 7150
Informacje o rozpatrzonych petycjach 1459
Prawo Lokalne 16081
Budżet Gminy 50557
rok 2019 365
rok 2018 2151
rok 2017 9084
rok 2016 20635
rok 2015 20780
rok 2014 27370
rok 2013 20951
rok 2012 14030
rok 2011 11714
rok 2010 9909
rok 2009 12219
rok 2008 8481
rok 2007 10662
Strategia Rozwoju Gminy 12125
Statut Gminy 13689
Budżet obywatelski 2944
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3360
Inspektor Danych Osobowych 737

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7854
Rejestr zmian 1942622
Redakcja Biuletunu 6669
Instrukcja obsługi 6278
Mapa serwisu 6794

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek