ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 0
Dzienniki Ustaw 0
www.bip.gov.pl 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zbąszynek 18
Informacje ogólne 50238
Rada Miejska 3854
VII Kadencja 2014 - 2018 1622
Skład Rady Miejskiej 8908
Sesje Rady Miejskiej 10967
Plan Pracy Rady Miejskiej 5640
Protokoły z sesji Rady 26069
Konwent Rady Miejskiej 1099
Skład osobowy 2456
Zadania 2125
Plan Pracy 3230
Protokoły z posiedzeń 20240
Komisja Gospodarki i Budżetu 1217
Skład osobowy 2324
Zadania 2295
Protokoły z posiedzeń 21812
Plan Pracy 5823
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 1113
Skład osobowy 2206
Zadania 2210
Plan Pracy 5044
Protokoły z posiedzeń 22404
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 1065
Skład osobowy 2382
Zadania 2104
Plan Pracy 4025
Protokoły z posiedzeń 21931
Komisja Rewizyjna 1124
Skład osobowy 2209
Zadania 2332
Plan Pracy 4564
Komisja Regulaminowa 1017
Skład osobowy 2444
Zadania 2173
Protokoły z posiedzeń 5757
VI Kadencja 2010 -2014 371
Skład Rady Miejskiej 14797
Plan Pracy Rady Miejskiej 10291
Sesje Rady Miejskiej 47491
Protokoły z sesji Rady 54964
Konwent Rady Miejskiej 2461
Skład osobowy 3472
Zadania 3469
Plan Pracy 7777
Protokoły z posiedzeń 44283
Komisja Gospodarki i Budżetu 2652
Skład osobowy 4834
Zadania 3973
Plan pracy 8615
Protokoły z posiedzeń 48062
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 2573
Skład osobowy 6111
Zadania 4534
Plan pracy 7572
Protokoły z posiedzeń 47392
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 2286
Skład osobowy 3948
Zadania 3470
Plan pracy 7373
Protokoły z posiedzeń 45986
Komisja Rewizyjna 2419
Skład osobowy 3820
Zadania 4629
Plan pracy 8724
Komisja Regulaminowa 2182
Skład osobowy 3124
Zadania 3403
Protokoły z posiedzeń 13625
V Kadencja 2006-2010 3140
Skład Rady Miejskiej 13188
Plan Pracy Rady Miejskiej 10455
Sesje Rady Miejskiej 56070
Protokoły z sesji Rady 72492
Konwent Rady Miejskiej 17
Skład osobowy 6634
Zadania 4808
Plan pracy 9222
Protokoły z posiedzeń 51981
Komisja Gospodarki i Budżetu 5
Skład osobowy 6258
Zadania 4472
Plan pracy 8733
Protokoły z posiedzeń 75125
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 28
Sład osobowy 6265
Zadania 4477
Plan pracy 8590
Protokoły z posiedzeń 60316
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 5
Skład osobowy 5904
Zadania 3933
Plan pracy 9369
Protokoły z posiedzeń 59712
Komisja Rewizyjna 6
Skład osobowy 6053
Zadania 3787
Plan pracy 9065
Komisja Regulaminowa 0
Skład osobowy 6855
Zadania 3943
Protokoły z posiedzeń 9884
Rada Młodych Samorządowców 799
Sesje Rady 746
Urząd Miejski 33308
Burmistrz 13671
Zastepca Burmistrza 8556
Sekretarz Gminy 7094
Skarbnik Gminy 7057
Referaty i stanowiska w Urzędzie 33723
Regulamin Organizacyjny Urzędu 13876
Statut Urzędu 8764
Jednostki Organizacyjne 13234
Wykaz jednostek organizacyjnych 622
Rejestr instytucji kultury 307
Sołectwa 13116
Chlastawa 8188
Dąbrówka Wlkp. 9322
Kosieczyn 8652
Kręcko 8839
Rogoziniec 8762
Zamówienia publiczne 303141
Zamówienia Publiczne - Archiwum do 15-10-2009 16
Plan zamówień publicznych 498
2017 2031
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 41685
Zapytania ofertowe 68140
Przetargi 205693
Informacje o naborze 127197
Aktualności 63229
Wybory 4
Rada Młodych Samorządowców 2017 6817
Sejm i Senat RP 2015 15150
Referendum 2015 9403
Wybory ławników 2015 4002
Wybory Prezydenta RP 2015 24320
Wybory samorządowe 2014 46914
Wybory do Parlamentu Europejski 2014 10789
Wybory uzupełniające 2013 8623
Wybory do Parlamentu RP 2011 15031
Wybory ławników 2011 12386
Akty Prawne 21799
Projekty uchwał 482767
Uchwały Rady Miejskiej 0
Oświadczenia majątkowe 15015
ZA 2016 ROK 231
Radnych 5000
Kierownictwa Urzędu 1434
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 3815
Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 586
ZA 2015 ROK 910
Radnych 14087
Kierownictwa Urzędu 4208
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 13599
Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 1495
Za 2013 ROK 4270
Radnych 22199
Kierownictwa Urzędu 6431
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 14785
ZA 2012 ROK 4054
Radnych 25380
Kierownictwa Urzędu 6913
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 16028
ZA 2014 ROK 1363
Oświadczenia złożone przed upływem kadencji 20808
Kierownictwa urzędu 5834
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 13700
Oświadczenia złożone w terminie 30 dni po ślubowaniu 20946
Oświadczenia złożone w terminie do 30 kwietnia 17823
ZA 2011 ROK 1825
Radnych 31220
Kierownictwa Urzędu 7995
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 23236
ZA 2009 ROK 4154
Radnych 28685
Kierownictwa Urzędu 8222
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 14984
ZA 2010 ROK 5271
Radnych 28240
Kierownictwa Urzędu 8272
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 17835
Oświadczenia złożone w terminie 30 dni po ślubowaniu 24318
Oświadczenia przed upływem kadencji 30190
ZA 2007 ROK 4155
Radnych 27220
Kierownictwa Urzędu 8051
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 19459
ZA 2008 ROK 4206
Radnych 29891
Kierownictwa Urzędu 11078
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 18567
ZA 2006 ROK 4148
Radnych 29713
Kierownictwa Urzedu 10015
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 15634
ZA 2017 ROK 15
Radnych 12
Kierownictwa Urzędu 15
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 85
Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 14
Ogłoszenia 33071
Wykazy 92239
Przetargi ogłoszone do dnia 31.07.2014 761748
Nabór na stanowiska urzędnicze 23713
Inne ogłoszenia i komunikaty 284621
Zarządzenia Burmistrza 15810
VII Kadencja 2014-2018 1116
Rok 2017 18624
Rok 2016 71021
Rok 2015 105773
VI Kadencja 2010-2014 4394
Rok 2014 113987
Rok 2013 94768
Rok 2012 121435
Rok 2011 138350
Rok 2010 22971
V Kadencja 2006-2010 4330
Rok 2010 109852
Rok 2009 142634
Rok 2008 86548
Rok 2007 109798
Rok 2006 114948
Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty 8107
Informacja za 2016 rok 791
Informacja za 2015 rok 2123
Informacja za 2014 rok 3663
Informacja za 2013 rok 4206
Informacja za 2012 rok 3667
Informacja za 2011 rok 3718
Infromacja za 2010 rok 3842
Informacja za 2009 rok 4194
Informacja za 2008 rok 7019
Informacja za 2007 rok 4682
Mienie komunalne 10376
Informacja za 2015 rok 546
Informacja za 2014 rok 1750
Informacja za 2012 rok 2906
Informacja za 2008 rok 5519
Informacja za 2013 rok 3729
Informacja za 2011 rok 3919
Informacja za 2009 rok 6638
Informacja za 2010 rok 4929
Informacja za 2007 rok 5004
Druki do pobrania 18194
Podatki i opłaty 14020
Ewd. ludności i USC 13098
Budownictwo i drogi 10178
Ochrona środowiska 6164
Organizacje i stowarzyszenia 5842
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 7491
Inne druki i oświadczenia 11974
Karta Dużej Rodziny 1067
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r. 15574
Organizacje i stowarzyszenia 6
Konkursy na realizację zadań publicznych 78478
Współpraca z klubami i stowarzyszeniami 30202
Inne informacje 112100
Co i jak załatwić w urzędzie? 0
Ochrona Środowiska 20742
Ekoportal 2
Obwieszczenia Burmistrza 79926
Gospodarka odpadami komunalnymi 23680
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek 5914
Inne informacje 554
Petycje 1820
Petycje składane do Burmistrza 2663
Informacje o rozpatrzonych petycjach 400
Prawo Lokalne 14243
Budżet Gminy 48413
rok 2017 4017
rok 2016 13930
rok 2015 14705
rok 2014 20458
rok 2013 15830
rok 2012 9423
rok 2011 7766
rok 2010 6694
rok 2009 8139
rok 2008 6124
rok 2007 7299
Strategia Rozwoju Gminy 10217
Statut Gminy 11355
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1898

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 6927
Rejestr zmian 1413041
Redakcja Biuletunu 5669
Instrukcja obsługi 5489
Mapa serwisu 5850

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek