ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 123
Regionalny BIP 0
Dzienniki Ustaw 0
www.bip.gov.pl 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zbąszynek 18
Informacje ogólne 55686
Rada Miejska 3969
VII Kadencja 2014 - 2018 1929
Skład Rady Miejskiej 10647
Sesje Rady Miejskiej 16877
Plan Pracy Rady Miejskiej 7502
Protokoły z sesji Rady 34101
Konwent Rady Miejskiej 1359
Skład osobowy 2998
Zadania 2584
Plan Pracy 4046
Protokoły z posiedzeń 27287
Komisja Gospodarki i Budżetu 1452
Skład osobowy 2803
Zadania 2745
Protokoły z posiedzeń 28058
Plan Pracy 7202
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 1325
Skład osobowy 2653
Zadania 2611
Plan Pracy 6293
Protokoły z posiedzeń 28892
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 1282
Skład osobowy 2832
Zadania 2520
Plan Pracy 5183
Protokoły z posiedzeń 27957
Komisja Rewizyjna 1361
Skład osobowy 2647
Zadania 2838
Plan Pracy 5836
Komisja Regulaminowa 1237
Skład osobowy 2909
Zadania 2593
Protokoły z posiedzeń 7534
VI Kadencja 2010 -2014 373
Skład Rady Miejskiej 15870
Plan Pracy Rady Miejskiej 11531
Sesje Rady Miejskiej 56092
Protokoły z sesji Rady 63458
Konwent Rady Miejskiej 2706
Skład osobowy 3958
Zadania 3873
Plan Pracy 8940
Protokoły z posiedzeń 49939
Komisja Gospodarki i Budżetu 2867
Skład osobowy 5415
Zadania 4449
Plan pracy 9898
Protokoły z posiedzeń 56375
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 2767
Skład osobowy 6808
Zadania 5013
Plan pracy 8763
Protokoły z posiedzeń 55912
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 2487
Skład osobowy 4452
Zadania 3915
Plan pracy 8534
Protokoły z posiedzeń 54632
Komisja Rewizyjna 2616
Skład osobowy 4286
Zadania 5307
Plan pracy 10016
Komisja Regulaminowa 2397
Skład osobowy 3544
Zadania 3794
Protokoły z posiedzeń 15560
V Kadencja 2006-2010 3400
Skład Rady Miejskiej 14572
Plan Pracy Rady Miejskiej 11593
Sesje Rady Miejskiej 61955
Protokoły z sesji Rady 82108
Konwent Rady Miejskiej 17
Skład osobowy 7370
Zadania 5340
Plan pracy 10474
Protokoły z posiedzeń 60107
Komisja Gospodarki i Budżetu 5
Skład osobowy 6958
Zadania 4997
Plan pracy 9849
Protokoły z posiedzeń 86966
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 28
Sład osobowy 6928
Zadania 4986
Plan pracy 9659
Protokoły z posiedzeń 69453
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 5
Skład osobowy 6585
Zadania 4382
Plan pracy 10671
Protokoły z posiedzeń 69434
Komisja Rewizyjna 6
Skład osobowy 6694
Zadania 4202
Plan pracy 10217
Komisja Regulaminowa 0
Skład osobowy 7564
Zadania 4369
Protokoły z posiedzeń 10974
Rada Młodych Samorządowców 2029
Sesje Rady 2351
Plan pracy Rady 153
Urząd Miejski 37727
Burmistrz 15628
Zastepca Burmistrza 9736
Sekretarz Gminy 8078
Skarbnik Gminy 8022
Referaty i stanowiska w Urzędzie 38736
Regulamin Organizacyjny Urzędu 15938
Statut Urzędu 9934
Jednostki Organizacyjne 15148
Wykaz jednostek organizacyjnych 1535
Rejestr instytucji kultury 839
Sołectwa 14480
Chlastawa 9232
Dąbrówka Wlkp. 10602
Kosieczyn 9865
Kręcko 10067
Rogoziniec 9913
Zamówienia publiczne 377997
Zamówienia Publiczne - Archiwum do 15-10-2009 16
Plan zamówień publicznych 957
2017 3012
2018 458
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 52653
Zapytania ofertowe 72369
Przetargi 258539
Informacje o naborze 143072
Aktualności 68323
Wybory 4
Wybory samorządowe 2018 266
Rada Młodych Samorządowców 2017 11907
Sejm i Senat RP 2015 17667
Referendum 2015 11242
Wybory ławników 2015 4889
Wybory Prezydenta RP 2015 28610
Wybory samorządowe 2014 53139
Wybory do Parlamentu Europejski 2014 12233
Wybory uzupełniające 2013 9588
Wybory do Parlamentu RP 2011 17149
Wybory ławników 2011 13719
Akty Prawne 23383
Projekty uchwał 552600
Uchwały Rady Miejskiej 0
Oświadczenia majątkowe 24034
Ogłoszenia 42417
Wykazy 121859
Przetargi ogłoszone do dnia 31.07.2014 861723
Nabór na stanowiska urzędnicze 25335
Inne ogłoszenia i komunikaty 336722
Zarządzenia Burmistrza 16531
VII Kadencja 2014-2018 1336
Rok 2018 2235
Rok 2017 37548
Rok 2016 91013
Rok 2015 128574
VI Kadencja 2010-2014 4946
Rok 2014 137084
Rok 2013 112078
Rok 2012 142654
Rok 2011 161884
Rok 2010 25876
V Kadencja 2006-2010 4755
Rok 2010 127372
Rok 2009 164909
Rok 2008 98643
Rok 2007 126049
Rok 2006 131221
Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty 8559
Informacja za 2017 rok 143
Informacja za 2016 rok 1614
Informacja za 2015 rok 2828
Informacja za 2014 rok 4398
Informacja za 2013 rok 4897
Informacja za 2012 rok 4162
Informacja za 2011 rok 4154
Infromacja za 2010 rok 4322
Informacja za 2009 rok 4655
Informacja za 2008 rok 7543
Informacja za 2007 rok 5147
Mienie komunalne 10888
Informacja za 2015 rok 713
Informacja za 2014 rok 2252
Informacja za 2012 rok 3383
Informacja za 2008 rok 6041
Informacja za 2013 rok 4283
Informacja za 2011 rok 4279
Informacja za 2009 rok 7248
Informacja za 2010 rok 5486
Informacja za 2007 rok 5489
Druki do pobrania 20680
Podatki i opłaty 16667
Ewd. ludności i USC 16002
Budownictwo i drogi 11825
Ochrona środowiska 7207
Organizacje i stowarzyszenia 6987
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 8599
Inne druki i oświadczenia 13863
Karta Dużej Rodziny 2553
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r. 17079
Organizacje i stowarzyszenia 6
Konkursy na realizację zadań publicznych 93108
Współpraca z klubami i stowarzyszeniami 34620
Inne informacje 131882
Co i jak załatwić w urzędzie? 0
Ochrona Środowiska 22833
Ekoportal 2
Obwieszczenia Burmistrza 94354
Gospodarka odpadami komunalnymi 26914
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek 6834
Inne informacje 1289
Petycje 2732
Petycje składane do Burmistrza 4851
Informacje o rozpatrzonych petycjach 950
Prawo Lokalne 15239
Budżet Gminy 49690
rok 2018 829
rok 2017 6280
rok 2016 17266
rok 2015 17977
rok 2014 23986
rok 2013 18517
rok 2012 11787
rok 2010 8359
rok 2009 10428
rok 2008 7437
rok 2011 9940
rok 2007 9265
Strategia Rozwoju Gminy 11267
Statut Gminy 12617
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2776
Inspektor Danych Osobowych 213

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7403
Rejestr zmian 1674744
Redakcja Biuletunu 6230
Instrukcja obsługi 5991
Mapa serwisu 6322

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek