ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 0
Dzienniki Ustaw 0
www.bip.gov.pl 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zbąszynek 18
Informacje ogólne 48968
Rada Miejska 3824
VII Kadencja 2014 - 2018 1567
Skład Rady Miejskiej 8538
Sesje Rady Miejskiej 10001
Plan Pracy Rady Miejskiej 5309
Protokoły z sesji Rady 24185
Konwent Rady Miejskiej 1053
Skład osobowy 2328
Zadania 2050
Plan Pracy 3056
Protokoły z posiedzeń 18730
Komisja Gospodarki i Budżetu 1160
Skład osobowy 2224
Zadania 2180
Protokoły z posiedzeń 20256
Plan Pracy 5461
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 1070
Skład osobowy 2112
Zadania 2113
Plan Pracy 4741
Protokoły z posiedzeń 20788
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 1025
Skład osobowy 2301
Zadania 2025
Plan Pracy 3803
Protokoły z posiedzeń 20452
Komisja Rewizyjna 1087
Skład osobowy 2123
Zadania 2240
Plan Pracy 4320
Komisja Regulaminowa 977
Skład osobowy 2318
Zadania 2082
Protokoły z posiedzeń 5307
VI Kadencja 2010 -2014 371
Skład Rady Miejskiej 14561
Plan Pracy Rady Miejskiej 10004
Sesje Rady Miejskiej 45409
Protokoły z sesji Rady 52987
Konwent Rady Miejskiej 2412
Skład osobowy 3374
Zadania 3372
Plan Pracy 7488
Protokoły z posiedzeń 42986
Komisja Gospodarki i Budżetu 2608
Skład osobowy 4644
Zadania 3868
Plan pracy 8317
Protokoły z posiedzeń 45734
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 2530
Skład osobowy 5932
Zadania 4415
Plan pracy 7305
Protokoły z posiedzeń 45366
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 2238
Skład osobowy 3809
Zadania 3370
Plan pracy 7102
Protokoły z posiedzeń 43894
Komisja Rewizyjna 2371
Skład osobowy 3700
Zadania 4441
Plan pracy 8391
Komisja Regulaminowa 2144
Skład osobowy 3029
Zadania 3294
Protokoły z posiedzeń 13060
V Kadencja 2006-2010 3107
Skład Rady Miejskiej 12772
Plan Pracy Rady Miejskiej 10207
Sesje Rady Miejskiej 54791
Protokoły z sesji Rady 70266
Konwent Rady Miejskiej 17
Skład osobowy 6448
Zadania 4666
Plan pracy 8933
Protokoły z posiedzeń 49869
Komisja Gospodarki i Budżetu 5
Skład osobowy 6098
Zadania 4337
Plan pracy 8468
Protokoły z posiedzeń 71782
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 28
Sład osobowy 6121
Zadania 4368
Plan pracy 8318
Protokoły z posiedzeń 57828
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 5
Skład osobowy 5774
Zadania 3818
Plan pracy 9081
Protokoły z posiedzeń 57303
Komisja Rewizyjna 6
Skład osobowy 5921
Zadania 3704
Plan pracy 8750
Komisja Regulaminowa 0
Skład osobowy 6658
Zadania 3856
Protokoły z posiedzeń 9657
Rada Młodych Samorządowców 568
Sesje Rady 522
Urząd Miejski 32379
Burmistrz 13209
Zastepca Burmistrza 8316
Sekretarz Gminy 6895
Skarbnik Gminy 6865
Referaty i stanowiska w Urzędzie 32548
Regulamin Organizacyjny Urzędu 13466
Statut Urzędu 8540
Jednostki Organizacyjne 12873
Wykaz jednostek organizacyjnych 436
Rejestr instytucji kultury 230
Sołectwa 12901
Chlastawa 8006
Dąbrówka Wlkp. 9081
Kosieczyn 8386
Kręcko 8568
Rogoziniec 8526
Zamówienia publiczne 285446
Zamówienia Publiczne - Archiwum do 15-10-2009 16
Plan zamówień publicznych 427
2017 1703
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 39014
Zapytania ofertowe 67009
Przetargi 193777
Informacje o naborze 123348
Aktualności 61957
Wybory 4
Rada Młodych Samorządowców 2017 5787
Sejm i Senat RP 2015 14405
Referendum 2015 8958
Wybory ławników 2015 3789
Wybory Prezydenta RP 2015 23178
Wybory samorządowe 2014 45184
Wybory do Parlamentu Europejski 2014 10404
Wybory uzupełniające 2013 8357
Wybory do Parlamentu RP 2011 14516
Wybory ławników 2011 12015
Akty Prawne 21461
Projekty uchwał 466239
Uchwały Rady Miejskiej 0
Oświadczenia majątkowe 14832
ZA 2016 ROK 188
Radnych 4032
Kierownictwa Urzędu 1171
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2976
Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 465
ZA 2015 ROK 878
Radnych 13287
Kierownictwa Urzędu 3992
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 12702
Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 1405
Za 2013 ROK 4169
Radnych 21243
Kierownictwa Urzędu 6180
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 14196
ZA 2012 ROK 3950
Radnych 24393
Kierownictwa Urzędu 6708
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 15404
ZA 2014 ROK 1323
Oświadczenia złożone przed upływem kadencji 20012
Kierownictwa urzędu 5525
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 12964
Oświadczenia złożone w terminie 30 dni po ślubowaniu 20045
Oświadczenia złożone w terminie do 30 kwietnia 16804
ZA 2011 ROK 1819
Radnych 30146
Kierownictwa Urzędu 7782
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 22423
ZA 2009 ROK 4072
Radnych 27791
Kierownictwa Urzędu 7980
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 14514
ZA 2010 ROK 5185
Radnych 27143
Kierownictwa Urzędu 8035
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 17317
Oświadczenia złożone w terminie 30 dni po ślubowaniu 23438
Oświadczenia przed upływem kadencji 29255
ZA 2007 ROK 4062
Radnych 26435
Kierownictwa Urzędu 7880
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 18913
ZA 2008 ROK 4132
Radnych 29067
Kierownictwa Urzędu 10780
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 18042
ZA 2006 ROK 4072
Radnych 28768
Kierownictwa Urzedu 9737
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 15138
Ogłoszenia 31855
Wykazy 85899
Przetargi ogłoszone do dnia 31.07.2014 735665
Nabór na stanowiska urzędnicze 23268
Inne ogłoszenia i komunikaty 270477
Zarządzenia Burmistrza 15667
VII Kadencja 2014-2018 1070
Rok 2017 14562
Rok 2016 65551
Rok 2015 99698
VI Kadencja 2010-2014 4292
Rok 2014 108268
Rok 2013 90274
Rok 2012 115604
Rok 2011 132493
Rok 2010 22261
V Kadencja 2006-2010 4251
Rok 2010 105329
Rok 2009 137175
Rok 2008 83610
Rok 2007 105487
Rok 2006 110560
Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty 8005
Informacja za 2016 rok 618
Informacja za 2015 rok 1969
Informacja za 2014 rok 3480
Informacja za 2013 rok 4070
Informacja za 2012 rok 3565
Informacja za 2011 rok 3628
Infromacja za 2010 rok 3750
Informacja za 2009 rok 4089
Informacja za 2008 rok 6886
Informacja za 2007 rok 4569
Mienie komunalne 10278
Informacja za 2015 rok 515
Informacja za 2014 rok 1651
Informacja za 2012 rok 2816
Informacja za 2008 rok 5401
Informacja za 2013 rok 3597
Informacja za 2011 rok 3824
Informacja za 2009 rok 6453
Informacja za 2010 rok 4782
Informacja za 2007 rok 4907
Druki do pobrania 17705
Podatki i opłaty 13503
Ewd. ludności i USC 12198
Budownictwo i drogi 9805
Ochrona środowiska 5939
Organizacje i stowarzyszenia 5542
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 7209
Inne druki i oświadczenia 11310
Karta Dużej Rodziny 744
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r. 15241
Organizacje i stowarzyszenia 6
Konkursy na realizację zadań publicznych 75586
Współpraca z klubami i stowarzyszeniami 28952
Inne informacje 107797
Co i jak załatwić w urzędzie? 0
Ochrona Środowiska 20313
Ekoportal 2
Obwieszczenia Burmistrza 76355
Gospodarka odpadami komunalnymi 22960
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek 5722
Inne informacje 408
Petycje 1637
Petycje składane do Burmistrza 2238
Informacje o rozpatrzonych petycjach 315
Prawo Lokalne 14053
Budżet Gminy 48038
rok 2017 3472
rok 2016 13053
rok 2015 13860
rok 2014 19601
rok 2013 15036
rok 2012 8799
rok 2011 7199
rok 2010 6201
rok 2009 7549
rok 2008 5732
rok 2007 6747
Strategia Rozwoju Gminy 9926
Statut Gminy 11002
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1708

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 6829
Rejestr zmian 1348613
Redakcja Biuletunu 5561
Instrukcja obsługi 5398
Mapa serwisu 5756

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek