ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 521
Regionalny BIP 0
Dzienniki Ustaw 0
www.bip.gov.pl 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zbąszynek 18
Informacje ogólne 59427
Rada Miejska 4161
VIII Kadencja 2018-2023 211
Skład Rady Miejskiej 741
Sesje Rady Miejskiej 391
Transmisje obrad Rady Miejskiej 853
Plan pracy Rady Miejskiej 159
Protokoły sesji Rady Miejskiej 200
Konwent Rady Miejskiej 65
Skład osobowy 67
Zadania 28
Plan Pracy 33
Protokoły z posiedzeń 78
Komisja Gospodarki i Budżetu 76
Skład osobowy 78
Zadania 28
Plan Pracy 32
Protokoły z posiedzeń 30
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 72
Skład osobowy 77
Zadania 37
Plan Pracy 33
Protokoły z posiedzeń 75
Komisja Skarg, Wniosków, Petycji 457
Skład osobowy 118
Zadania 86
Plan Pracy 229
Protokoły z posiedzeń 78
Komisja Rewizyjna 77
Skład osobowy 75
Zadania 36
Plan Pracy 32
Zadania 30
Protokoły z posiedzeń 67
Komisja Regulaminowa 58
Skład osobowy 74
Zadania 30
Plan Pracy 31
Protokoły z posiedzeń 31
Interpelacje i zapytania Radnych 143
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 55
Skład osobowy 67
Zadania 30
Plan Pracy 29
Protokoły z posiedzeń 75
VII Kadencja 2014 - 2018 2223
Skład Rady Miejskiej 11835
Sesje Rady Miejskiej 21118
Plan Pracy Rady Miejskiej 8735
Protokoły z sesji Rady 40623
Konwent Rady Miejskiej 1505
Skład osobowy 3345
Zadania 2784
Plan Pracy 4608
Protokoły z posiedzeń 32913
Komisja Gospodarki i Budżetu 1588
Skład osobowy 3110
Zadania 2994
Protokoły z posiedzeń 33309
Plan Pracy 8093
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 1463
Skład osobowy 2915
Zadania 2851
Plan Pracy 7183
Protokoły z posiedzeń 34481
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 1390
Skład osobowy 3211
Zadania 2762
Plan Pracy 5921
Protokoły z posiedzeń 33625
Komisja Rewizyjna 1509
Skład osobowy 2912
Zadania 3128
Plan Pracy 6797
Komisja Regulaminowa 1376
Skład osobowy 3195
Zadania 2841
Protokoły z posiedzeń 8952
VI Kadencja 2010 -2014 376
Skład Rady Miejskiej 16551
Plan Pracy Rady Miejskiej 12333
Sesje Rady Miejskiej 61995
Protokoły z sesji Rady 69309
Konwent Rady Miejskiej 2820
Skład osobowy 4231
Zadania 4156
Plan Pracy 9637
Protokoły z posiedzeń 54295
Komisja Gospodarki i Budżetu 3000
Skład osobowy 5734
Zadania 4742
Plan pracy 10822
Protokoły z posiedzeń 62280
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 2887
Skład osobowy 7360
Zadania 5467
Plan pracy 9542
Protokoły z posiedzeń 62043
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 2614
Skład osobowy 4696
Zadania 4166
Plan pracy 9243
Protokoły z posiedzeń 60782
Komisja Rewizyjna 2736
Skład osobowy 4576
Zadania 5691
Plan pracy 10865
Komisja Regulaminowa 2547
Skład osobowy 3794
Zadania 4104
Protokoły z posiedzeń 17024
V Kadencja 2006-2010 3556
Skład Rady Miejskiej 15365
Plan Pracy Rady Miejskiej 12424
Sesje Rady Miejskiej 67261
Protokoły z sesji Rady 89037
Konwent Rady Miejskiej 17
Skład osobowy 7893
Zadania 5660
Plan pracy 11276
Protokoły z posiedzeń 66228
Komisja Gospodarki i Budżetu 5
Skład osobowy 7407
Zadania 5409
Plan pracy 10517
Protokoły z posiedzeń 95039
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 28
Sład osobowy 7274
Zadania 5322
Plan pracy 10322
Protokoły z posiedzeń 76021
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 5
Skład osobowy 6935
Zadania 4634
Plan pracy 11427
Protokoły z posiedzeń 76270
Komisja Rewizyjna 6
Skład osobowy 7078
Zadania 4474
Plan pracy 11079
Komisja Regulaminowa 0
Skład osobowy 8013
Zadania 4695
Protokoły z posiedzeń 11800
Rada Młodych Samorządowców 2602
Sesje Rady 3597
Plan pracy Rady 503
Urząd Miejski 40825
Burmistrz 16946
Zastepca Burmistrza 10405
Sekretarz Gminy 8719
Skarbnik Gminy 8639
Referaty i stanowiska w Urzędzie 42526
Regulamin Organizacyjny Urzędu 17145
Statut Urzędu 10555
Jednostki Organizacyjne 16329
Wykaz jednostek organizacyjnych 2117
Rejestr instytucji kultury 1168
Sołectwa 15287
Chlastawa 9899
Dąbrówka Wlkp. 11402
Kosieczyn 10613
Kręcko 10775
Rogoziniec 10679
Zamówienia publiczne 422680
Zamówienia Publiczne - Archiwum do 15-10-2009 16
Plan zamówień publicznych 1200
2019 6
2018 730
2017 3546
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 61228
Zapytania ofertowe 75512
Przetargi 303842
Informacje o naborze 155726
Aktualności 72960
Wybory 4
Wybory samorządowe 2018 11700
Rada Młodych Samorządowców 2017 14568
Sejm i Senat RP 2015 19426
Referendum 2015 12417
Wybory ławników 2015 5477
Wybory Prezydenta RP 2015 31508
Wybory samorządowe 2014 57869
Wybory do Parlamentu Europejski 2014 13281
Wybory uzupełniające 2013 10205
Wybory do Parlamentu RP 2011 18503
Wybory ławników 2011 14587
Akty Prawne 24417
Projekty uchwał 604364
Uchwały Rady Miejskiej 0
Oświadczenia majątkowe 52821
Ogłoszenia 52696
Wykazy 147156
Przetargi ogłoszone do dnia 31.07.2014 932286
Inne ogłoszenia i komunikaty 375032
Zarządzenia Burmistrza 17138
VII Kadencja 2014-2018 1458
Rok 2018 8006
Rok 2017 51679
Rok 2016 104837
Rok 2015 143919
VI Kadencja 2010-2014 5237
Rok 2014 153585
Rok 2013 123878
Rok 2012 157890
Rok 2011 176877
Rok 2010 28070
V Kadencja 2006-2010 5023
Rok 2010 139243
Rok 2009 180063
Rok 2008 107449
Rok 2007 137428
Rok 2006 142829
Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty 8830
Informacja za 2017 rok 683
Informacja za 2016 rok 2043
Informacja za 2015 rok 3250
Informacja za 2014 rok 4864
Informacja za 2013 rok 5335
Informacja za 2012 rok 4467
Informacja za 2011 rok 4412
Infromacja za 2010 rok 4591
Informacja za 2009 rok 4945
Informacja za 2008 rok 7905
Informacja za 2007 rok 5454
Mienie komunalne 11225
Informacja za 2015 rok 814
Informacja za 2014 rok 2511
Informacja za 2012 rok 3637
Informacja za 2008 rok 6361
Informacja za 2013 rok 4618
Informacja za 2011 rok 4512
Informacja za 2009 rok 7616
Informacja za 2010 rok 5768
Informacja za 2007 rok 5755
Druki do pobrania 22455
Podatki i opłaty 18327
Ewd. ludności i USC 18092
Budownictwo i drogi 12894
Ochrona środowiska 7779
Organizacje i stowarzyszenia 7734
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 9353
Inne druki i oświadczenia 15117
Karta Dużej Rodziny 3266
Organizacje i stowarzyszenia 6
Konkursy na realizację zadań publicznych 104633
Współpraca z klubami i stowarzyszeniami 37903
Pliki do pobrania 351
Inne informacje 144422
Co i jak załatwić w urzędzie? 0
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r. 17810
Ochrona Środowiska 24196
Ekoportal 2
Obwieszczenia Burmistrza 104296
Gospodarka odpadami komunalnymi 29351
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek 7370
Inne informacje 1932
Petycje 3244
Petycje składane do Burmistrza 6630
Informacje o rozpatrzonych petycjach 1336
Prawo Lokalne 15865
Budżet Gminy 50414
rok 2019 205
rok 2018 1870
rok 2017 8380
rok 2016 19865
rok 2014 26589
rok 2015 20120
rok 2013 20359
rok 2010 9553
rok 2009 11772
rok 2008 8212
rok 2011 11312
rok 2012 13538
rok 2007 10291
Strategia Rozwoju Gminy 11905
Statut Gminy 13446
Budżet obywatelski 2286
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 3218
Inspektor Danych Osobowych 623

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7725
Rejestr zmian 1881078
Redakcja Biuletunu 6558
Instrukcja obsługi 6200
Mapa serwisu 6662

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek