ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Regionalny BIP 0
Dzienniki Ustaw 0
www.bip.gov.pl 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zbąszynek 18
Informacje ogólne 54840
Rada Miejska 3952
VII Kadencja 2014 - 2018 1877
Skład Rady Miejskiej 10383
Sesje Rady Miejskiej 16082
Plan Pracy Rady Miejskiej 7284
Protokoły z sesji Rady 32860
Konwent Rady Miejskiej 1325
Skład osobowy 2941
Zadania 2534
Plan Pracy 3940
Protokoły z posiedzeń 26305
Komisja Gospodarki i Budżetu 1415
Skład osobowy 2738
Zadania 2697
Protokoły z posiedzeń 27125
Plan Pracy 7043
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 1294
Skład osobowy 2598
Zadania 2558
Plan Pracy 6138
Protokoły z posiedzeń 27932
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 1255
Skład osobowy 2776
Zadania 2473
Plan Pracy 5041
Protokoły z posiedzeń 27057
Komisja Rewizyjna 1322
Skład osobowy 2603
Zadania 2780
Plan Pracy 5659
Komisja Regulaminowa 1208
Skład osobowy 2850
Zadania 2540
Protokoły z posiedzeń 7308
VI Kadencja 2010 -2014 372
Skład Rady Miejskiej 15748
Plan Pracy Rady Miejskiej 11388
Sesje Rady Miejskiej 54957
Protokoły z sesji Rady 62315
Konwent Rady Miejskiej 2682
Skład osobowy 3902
Zadania 3824
Plan Pracy 8803
Protokoły z posiedzeń 49127
Komisja Gospodarki i Budżetu 2842
Skład osobowy 5346
Zadania 4391
Plan pracy 9733
Protokoły z posiedzeń 55329
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 2741
Skład osobowy 6721
Zadania 4942
Plan pracy 8629
Protokoły z posiedzeń 54833
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 2462
Skład osobowy 4390
Zadania 3861
Plan pracy 8401
Protokoły z posiedzeń 53546
Komisja Rewizyjna 2587
Skład osobowy 4231
Zadania 5235
Plan pracy 9881
Komisja Regulaminowa 2369
Skład osobowy 3497
Zadania 3752
Protokoły z posiedzeń 15321
V Kadencja 2006-2010 3361
Skład Rady Miejskiej 14421
Plan Pracy Rady Miejskiej 11441
Sesje Rady Miejskiej 60992
Protokoły z sesji Rady 80635
Konwent Rady Miejskiej 17
Skład osobowy 7277
Zadania 5271
Plan pracy 10340
Protokoły z posiedzeń 59156
Komisja Gospodarki i Budżetu 5
Skład osobowy 6867
Zadania 4930
Plan pracy 9700
Protokoły z posiedzeń 85622
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 28
Sład osobowy 6855
Zadania 4922
Plan pracy 9535
Protokoły z posiedzeń 68352
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 5
Skład osobowy 6504
Zadania 4327
Plan pracy 10519
Protokoły z posiedzeń 68256
Komisja Rewizyjna 6
Skład osobowy 6611
Zadania 4160
Plan pracy 10084
Komisja Regulaminowa 0
Skład osobowy 7470
Zadania 4317
Protokoły z posiedzeń 10834
Rada Młodych Samorządowców 1886
Sesje Rady 2112
Plan pracy Rady 73
Urząd Miejski 37030
Burmistrz 15283
Zastepca Burmistrza 9558
Sekretarz Gminy 7935
Skarbnik Gminy 7876
Referaty i stanowiska w Urzędzie 37786
Regulamin Organizacyjny Urzędu 15648
Statut Urzędu 9803
Jednostki Organizacyjne 14849
Wykaz jednostek organizacyjnych 1400
Rejestr instytucji kultury 758
Sołectwa 14280
Chlastawa 9072
Dąbrówka Wlkp. 10421
Kosieczyn 9710
Kręcko 9907
Rogoziniec 9730
Zamówienia publiczne 367284
Zamówienia Publiczne - Archiwum do 15-10-2009 16
Plan zamówień publicznych 866
2017 2906
2018 378
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 50348
Zapytania ofertowe 71513
Przetargi 249593
Informacje o naborze 140830
Aktualności 67079
Wybory 4
Wybory samorządowe 2018 184
Rada Młodych Samorządowców 2017 11116
Sejm i Senat RP 2015 17324
Referendum 2015 10989
Wybory ławników 2015 4781
Wybory Prezydenta RP 2015 28081
Wybory samorządowe 2014 52287
Wybory do Parlamentu Europejski 2014 12034
Wybory uzupełniające 2013 9440
Wybory do Parlamentu RP 2011 16883
Wybory ławników 2011 13560
Akty Prawne 23122
Projekty uchwał 542089
Uchwały Rady Miejskiej 0
Oświadczenia majątkowe 16917
ZA 2012 ROK 4468
Radnych 28719
Kierownictwa Urzędu 7776
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 18185
ZA 2011 ROK 1849
Radnych 34850
Kierownictwa Urzędu 8946
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 26402
ZA 2010 ROK 5644
Radnych 32005
Kierownictwa Urzędu 9252
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 19521
Oświadczenia złożone w terminie 30 dni po ślubowaniu 27485
Oświadczenia przed upływem kadencji 33356
ZA 2009 ROK 4501
Radnych 32076
Kierownictwa Urzędu 9175
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 16557
ZA 2008 ROK 4575
Radnych 32990
Kierownictwa Urzędu 12195
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 20401
ZA 2007 ROK 4586
Radnych 30182
Kierownictwa Urzędu 8843
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 21721
ZA 2006 ROK 4556
Radnych 33281
Kierownictwa Urzedu 11130
Kierowników Jednostek Organizacyjnych 17340
Ogłoszenia 40193
Wykazy 117323
Przetargi ogłoszone do dnia 31.07.2014 848313
Nabór na stanowiska urzędnicze 25047
Inne ogłoszenia i komunikaty 329583
Zarządzenia Burmistrza 16393
VII Kadencja 2014-2018 1298
Rok 2018 1244
Rok 2017 34835
Rok 2016 88372
Rok 2015 125735
VI Kadencja 2010-2014 4877
Rok 2014 134114
Rok 2013 109916
Rok 2012 139938
Rok 2011 159007
Rok 2010 25458
V Kadencja 2006-2010 4694
Rok 2010 125166
Rok 2009 162118
Rok 2008 97058
Rok 2007 123900
Rok 2006 129118
Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty 8497
Informacja za 2016 rok 1524
Informacja za 2015 rok 2736
Informacja za 2014 rok 4290
Informacja za 2013 rok 4808
Informacja za 2012 rok 4094
Informacja za 2011 rok 4095
Infromacja za 2010 rok 4263
Informacja za 2009 rok 4591
Informacja za 2008 rok 7478
Informacja za 2007 rok 5069
Mienie komunalne 10803
Informacja za 2015 rok 685
Informacja za 2014 rok 2181
Informacja za 2012 rok 3321
Informacja za 2008 rok 5972
Informacja za 2013 rok 4213
Informacja za 2011 rok 4222
Informacja za 2009 rok 7170
Informacja za 2010 rok 5414
Informacja za 2007 rok 5419
Druki do pobrania 20280
Podatki i opłaty 16341
Ewd. ludności i USC 15611
Budownictwo i drogi 11567
Ochrona środowiska 7035
Organizacje i stowarzyszenia 6819
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 8448
Inne druki i oświadczenia 13540
Karta Dużej Rodziny 2342
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r. 16909
Organizacje i stowarzyszenia 6
Konkursy na realizację zadań publicznych 90284
Współpraca z klubami i stowarzyszeniami 34043
Inne informacje 129291
Co i jak załatwić w urzędzie? 0
Ochrona Środowiska 22518
Ekoportal 2
Obwieszczenia Burmistrza 92517
Gospodarka odpadami komunalnymi 26325
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek 6704
Inne informacje 1147
Petycje 2623
Petycje składane do Burmistrza 4581
Informacje o rozpatrzonych petycjach 863
Prawo Lokalne 15097
Budżet Gminy 49518
rok 2018 673
rok 2017 5905
rok 2016 16781
rok 2015 17595
rok 2014 23522
rok 2013 18141
rok 2012 11460
rok 2010 8134
rok 2009 10171
rok 2008 7282
rok 2011 9668
rok 2007 9066
Strategia Rozwoju Gminy 11162
Statut Gminy 12461
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2670
Inspektor Danych Osobowych 18

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7314
Rejestr zmian 1625873
Redakcja Biuletunu 6145
Instrukcja obsługi 5940
Mapa serwisu 6236

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek