ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 265
Regionalny BIP 0
Dzienniki Ustaw 0
www.bip.gov.pl 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zbąszynek 18
Informacje ogólne 56697
Rada Miejska 4008
VII Kadencja 2014 - 2018 1989
Skład Rady Miejskiej 10972
Sesje Rady Miejskiej 17703
Plan Pracy Rady Miejskiej 7821
Protokoły z sesji Rady 35595
Konwent Rady Miejskiej 1395
Skład osobowy 3057
Zadania 2635
Plan Pracy 4173
Protokoły z posiedzeń 28573
Komisja Gospodarki i Budżetu 1491
Skład osobowy 2870
Zadania 2803
Protokoły z posiedzeń 29116
Plan Pracy 7413
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 1365
Skład osobowy 2705
Zadania 2661
Plan Pracy 6487
Protokoły z posiedzeń 30068
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 1314
Skład osobowy 2902
Zadania 2567
Plan Pracy 5340
Protokoły z posiedzeń 29096
Komisja Rewizyjna 1401
Skład osobowy 2708
Zadania 2895
Plan Pracy 6040
Komisja Regulaminowa 1273
Skład osobowy 2974
Zadania 2638
Protokoły z posiedzeń 7837
VI Kadencja 2010 -2014 375
Skład Rady Miejskiej 16010
Plan Pracy Rady Miejskiej 11712
Sesje Rady Miejskiej 57344
Protokoły z sesji Rady 64784
Konwent Rady Miejskiej 2742
Skład osobowy 4023
Zadania 3938
Plan Pracy 9115
Protokoły z posiedzeń 50937
Komisja Gospodarki i Budżetu 2902
Skład osobowy 5504
Zadania 4515
Plan pracy 10112
Protokoły z posiedzeń 57676
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 2798
Skład osobowy 6950
Zadania 5115
Plan pracy 8919
Protokoły z posiedzeń 57265
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 2517
Skład osobowy 4512
Zadania 3978
Plan pracy 8697
Protokoły z posiedzeń 55851
Komisja Rewizyjna 2644
Skład osobowy 4359
Zadania 5391
Plan pracy 10224
Komisja Regulaminowa 2427
Skład osobowy 3609
Zadania 3911
Protokoły z posiedzeń 15884
V Kadencja 2006-2010 3429
Skład Rady Miejskiej 14752
Plan Pracy Rady Miejskiej 11783
Sesje Rady Miejskiej 63224
Protokoły z sesji Rady 83613
Konwent Rady Miejskiej 17
Skład osobowy 7516
Zadania 5429
Plan pracy 10639
Protokoły z posiedzeń 61474
Komisja Gospodarki i Budżetu 5
Skład osobowy 7059
Zadania 5067
Plan pracy 9994
Protokoły z posiedzeń 88685
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 28
Sład osobowy 7013
Zadania 5076
Plan pracy 9816
Protokoły z posiedzeń 70872
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 5
Skład osobowy 6663
Zadania 4448
Plan pracy 10845
Protokoły z posiedzeń 70857
Komisja Rewizyjna 6
Skład osobowy 6791
Zadania 4265
Plan pracy 10387
Komisja Regulaminowa 0
Skład osobowy 7668
Zadania 4422
Protokoły z posiedzeń 11172
Rada Młodych Samorządowców 2182
Sesje Rady 2617
Plan pracy Rady 235
Urząd Miejski 38778
Burmistrz 16057
Zastepca Burmistrza 9896
Sekretarz Gminy 8240
Skarbnik Gminy 8184
Referaty i stanowiska w Urzędzie 40052
Regulamin Organizacyjny Urzędu 16229
Statut Urzędu 10081
Jednostki Organizacyjne 15482
Wykaz jednostek organizacyjnych 1725
Rejestr instytucji kultury 918
Sołectwa 14701
Chlastawa 9388
Dąbrówka Wlkp. 10813
Kosieczyn 10048
Kręcko 10244
Rogoziniec 10127
Zamówienia publiczne 390635
Zamówienia Publiczne - Archiwum do 15-10-2009 16
Plan zamówień publicznych 1031
2017 3155
2018 537
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 55182
Zapytania ofertowe 73339
Przetargi 269524
Informacje o naborze 146080
Aktualności 69579
Wybory 4
Wybory samorządowe 2018 1483
Rada Młodych Samorządowców 2017 12585
Sejm i Senat RP 2015 18069
Referendum 2015 11507
Wybory ławników 2015 5010
Wybory Prezydenta RP 2015 29242
Wybory samorządowe 2014 54156
Wybory do Parlamentu Europejski 2014 12463
Wybory uzupełniające 2013 9726
Wybory do Parlamentu RP 2011 17415
Wybory ławników 2011 13960
Akty Prawne 23641
Projekty uchwał 564310
Uchwały Rady Miejskiej 0
Oświadczenia majątkowe 33675
Ogłoszenia 45047
Wykazy 127541
Przetargi ogłoszone do dnia 31.07.2014 876458
Nabór na stanowiska urzędnicze 25586
Inne ogłoszenia i komunikaty 345287
Zarządzenia Burmistrza 16710
VII Kadencja 2014-2018 1378
Rok 2018 3489
Rok 2017 40914
Rok 2016 93981
Rok 2015 131935
VI Kadencja 2010-2014 5011
Rok 2014 140496
Rok 2013 114533
Rok 2012 145794
Rok 2011 165003
Rok 2010 26360
V Kadencja 2006-2010 4828
Rok 2010 129817
Rok 2009 168161
Rok 2008 100484
Rok 2007 128505
Rok 2006 133653
Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty 8617
Informacja za 2017 rok 295
Informacja za 2016 rok 1718
Informacja za 2015 rok 2944
Informacja za 2014 rok 4494
Informacja za 2013 rok 4975
Informacja za 2012 rok 4225
Informacja za 2011 rok 4214
Infromacja za 2010 rok 4392
Informacja za 2009 rok 4719
Informacja za 2008 rok 7624
Informacja za 2007 rok 5210
Mienie komunalne 10975
Informacja za 2015 rok 740
Informacja za 2014 rok 2305
Informacja za 2012 rok 3449
Informacja za 2008 rok 6102
Informacja za 2013 rok 4345
Informacja za 2011 rok 4330
Informacja za 2009 rok 7331
Informacja za 2010 rok 5555
Informacja za 2007 rok 5540
Druki do pobrania 21176
Podatki i opłaty 17147
Ewd. ludności i USC 16491
Budownictwo i drogi 12101
Ochrona środowiska 7360
Organizacje i stowarzyszenia 7176
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 8781
Inne druki i oświadczenia 14232
Karta Dużej Rodziny 2704
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r. 17281
Organizacje i stowarzyszenia 6
Konkursy na realizację zadań publicznych 96295
Współpraca z klubami i stowarzyszeniami 35306
Inne informacje 134726
Co i jak załatwić w urzędzie? 0
Ochrona Środowiska 23251
Ekoportal 2
Obwieszczenia Burmistrza 96606
Gospodarka odpadami komunalnymi 27544
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek 6952
Inne informacje 1419
Petycje 2861
Petycje składane do Burmistrza 5174
Informacje o rozpatrzonych petycjach 1041
Prawo Lokalne 15384
Budżet Gminy 49873
rok 2018 1015
rok 2017 6716
rok 2016 17885
rok 2015 18435
rok 2014 24520
rok 2013 18893
rok 2012 12168
rok 2010 8626
rok 2009 10788
rok 2008 7614
rok 2011 10230
rok 2007 9481
Strategia Rozwoju Gminy 11413
Statut Gminy 12798
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2909
Inspektor Danych Osobowych 341

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7486
Rejestr zmian 1718082
Redakcja Biuletunu 6335
Instrukcja obsługi 6050
Mapa serwisu 6414

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek