Gmina Zbąszynek
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500032638-N-2018 z dnia 13-02-2018 r.
Zbąszynek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510178-N-2018
Data: 26/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zbąszynek, Krajowy numer identyfikacyjny 97077055700000, ul. Rynek  1, 66-210   Zbąszynek, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 849 140, e-mail przetargi@zbaszynek.pl, faks 683 849 484.
Adres strony internetowej (url): www.zbaszynek.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-15, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-21, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych