ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu w formie dotacji celowej w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LXI/14/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu w formie dotacji celowej w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LXI/13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
LXI/12/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
LXI/11/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zbąszynek na lata 2024-2026
Nr aktu prawnego
LXI/10/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Zbąszynek na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXI/9/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych i wysokości stawek procentowych
Nr aktu prawnego
LXI/8/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zbąszynku przy ul. Długiej 1 z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
LXI/7/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Raculi w 2024 r
Nr aktu prawnego
LXI/6/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2024 roku dla Sikora Clinic w Zbąszynku
Nr aktu prawnego
LXI/5/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji