ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw w sprawie zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027 oraz zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
LIX/72/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LIX/71/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
LIX/70/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w Gminie Zbąszynek
Nr aktu prawnego
LIX/69/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzciel na opracowanie Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmującego gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła, Przytoczna
Nr aktu prawnego
LIX/68/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych i wysokości stawek procentowych
Nr aktu prawnego
LIX/67/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystyc
Nr aktu prawnego
LIX/66/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zobowiązania Burmistrza Zbąszynka do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LIX/65/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
Nr aktu prawnego
LIX/64/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
LIX/63/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji