ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
Nr aktu prawnego
LIX/62/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LIX/61/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2023 – 2035
Nr aktu prawnego
LIX/60/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/59/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom z terenu Gminy Zbąszynek
Nr aktu prawnego
LVIII/58/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w Zbąszynku oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
LVIII/57/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVIII/56/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2023 – 2035
Nr aktu prawnego
LVIII/55/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbąszynek na lata 2023-2025”
Nr aktu prawnego
LVII/54/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024 - 2027
Nr aktu prawnego
LVII/53/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji