ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
LVII/52/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVIII/68/2022 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Zbąszynek
Nr aktu prawnego
LVII/51/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVII/50/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2023 – 2035
Nr aktu prawnego
VLII/49/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydacie na ławnika
Nr aktu prawnego
LVI/48/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej
Nr aktu prawnego
LVI/47/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LVI/46/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2023 – 2035
Nr aktu prawnego
LVI/45/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Kosieczynie z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
LV/44/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LV/43/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji