ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
Nr aktu prawnego
LIV/42/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
LIV/41/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
LIV/40/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Dąbrówce Wielkopolskiej przy ul. Piastowskiej 37 z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
LIV/39/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek”
Nr aktu prawnego
LIV/38/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LIV/37/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2023 – 2032
Nr aktu prawnego
LIV/36/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LIII/35/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wlkp.
Nr aktu prawnego
LIII/34/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zbąszynek przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Nr aktu prawnego
LIII/33/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji