ˆ

Strona główna

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku
Nr aktu prawnego
I/2/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku
Nr aktu prawnego
I/1/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkopolskiej
Nr aktu prawnego
LXIII/32/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dwóch pomieszczeń piwnicznych położonych w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4 z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
LXIII/31/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
LXIII/30/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Usług Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2024-2026
Nr aktu prawnego
LXIII/29/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Zbąszynek na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
LXIII/28/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LXIII/27/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Zbąszynek
Nr aktu prawnego
LXIII/26/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 007117 w m. Chlastawa
Nr aktu prawnego
LXIII/25/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji