ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 10/2024Drukuj informację Przetarg numer: 10/2024

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 10/2024

Ogłaszający: Burmistrz Zbąszynka

Rodzaj: Nieograniczony

Dotyczy: Burmistrz Zbąszynka ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 71.

Ogłoszono dnia: 2024-05-14 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-06-26 12:00:00

Miejsce

Przetarg odbędzie się w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku

Księga wieczysta

ZG1S/00041078/5

Cena wywoławcza

145.000,00 zł

Wadium

29.000,00 zł

Opis

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA OGŁASZA CZWARTY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 3 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 71. Lokal położony jest na I piętrze i składa się z: 2 pokoi, kuchni i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 44,44 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 12,43 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce geodezyjnej nr 136/8 o pow. 0.0166 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00041078/5. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową – EU= 262,87 kWh/(m2 . rok) Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową – EK= 469,41 kWh/(m2 . rok) Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną – EP= 516,35 kWh/(m2 . rok) Jednostkowa wielkość emisji CO2 – Eco2 = 0,17 t CO2 /(m2 . rok) Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową – Uoze = 0,00 % Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 136/8 w Zbąszynku. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11 maja 2000 r. z późniejszymi zmianami działka nr 136/8 oznaczona jest symbolem „M 8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowany do adaptacji i uzupełnień. CENA WYWOŁAWCZA 145.000,00 zł Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361) sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Warunkiem udziału w przetargu jest: wpłacenie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty, w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość wadium – 29.000,00 zł Minimalne postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 1.450,00 zł/. Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do 21 czerwca 2024 r. na konto Gminy Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Oddział Zbąszynek z dopiskiem „wadium na lokal mieszkalny nr 3 w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 71”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 21 czerwca 2024 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 28 czerwca 2024 r. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu. Przetarg odbędzie się 26 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Pierwszy przetarg odbył się 9 stycznia 2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbył się 4 marca 2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg odbył się 23 kwietnia 2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku - biuro nr 8b, tel. 68 3910 334. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości od 14 maja do 26 czerwca 2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-14 08:44:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Wetklo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-14 08:45:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Wetklo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-14 08:45:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony