ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-06-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:20:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji treść obwieszczenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Zbąszynka o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej – linii kablowej nN 0,4kV na częściach działek nr 1292, 744, 743/1, 745/2, 745/1, 746/4, 746/2, 747 i 748/3 w przysiółku Boleń, obręb Dąbrówka Wielkopolska, gmina Zbąszynek. Hieronim Muszyński
15:19:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Zbąszynka o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej – linii kablowej nN 0,4kV na częściach działek nr 1292, 744, 743/1, 745/2, 745/1, 746/4, 746/2, 747 i 748/3 w przysiółku Boleń, obręb Dąbrówka Wielkopolska, gmina Zbąszynek.
(widoczna od 2024-06-18 00:00:00)
Hieronim Muszyński
14:48:54 Edycja elementu sprawa Wniosek o wydanie zaświadczenia Sylwia Pawłowska
14:37:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - Nazwa elementu do którego przynależy: Druki do pobrania Sylwia Pawłowska
14:36:40 Usunięcie elementu załącznik do informacji Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - Nazwa elementu do którego przynależy: Druki do pobrania Sylwia Pawłowska
11:43:51 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE Nr 45/2024 Burmistrza Zbąszynka z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie bonu energetycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku Sylwia Pawłowska
11:42:04 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE Nr 44/2024 Burmistrza Zbąszynka z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku do prowadzenia postępowań w sprawach bonu energetycznego Sylwia Pawłowska
10:41:24 Upublicznienie elementu informacja Petycja w sprawie remontu drogi gminnej ul. Przedszkolna w Zbąszynku Sylwia Pawłowska

Zmiany z dnia: 2024-06-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:38:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Zbąszynka o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej "Kręcko" o mocy do 30MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej..." Magdalena Tomaszewska

Zmiany z dnia: 2024-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:16:43 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego Magdalena Tomaszewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony