Numer ogłoszenia: 418920 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 370876 - 2013 data 12.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zbąszynek, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, woj. lubuskie, tel. 068 3849140, fax. 068 3849484.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: