ˆ

Gospodarka odpadami komunalnymi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Nowe zasady wywozu śmieci

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-12-27 09:39:59 Informacja ogłoszona dnia 2012-12-27 09:43:40 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Na terenie całego kraju porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 roku. Nowy sposób na śmieci komunalne to metoda, która sprawdziła się już z powodzeniem w większości krajów europejskich. Polega na tym, że gmina zapewnia odbieranie i właściwe ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i możliwość selektywnego ich zbierania. Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu jedna firma, a więc mieszkańcy nie będą podpisywać z przedsiębiorcom indywidualnych umów na odbiór odpadów. W związku z tymi zmianami należy wypowiedzieć indywidualne umowy w ten sposób, aby przestały one obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r. W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni płacić za śmieci przedsiębiorcy oraz gminie.  Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczają jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno opłać się wyrzucanie śmieci do lasu. Gmina Zbąszynek zakończyła pierwszy etap przygotowań do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przyjęte zostały wszystkie niezbędne uchwały określające zasady działania systemu. Ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości. Wysokość stawki podstawowej to 10 zł od osoby na miesiąc, a w przypadku gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny (z podziałem na plastik, szkło, tworzywa sztuczne, metal oraz odpady biodegradowalne) wysokość stawki wyniesie 6 zł od osoby na miesiąc. Należy jednak zaznaczyć, że stawki te mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów, gdy będą już  znane faktyczne koszty funkcjonowania systemu. Podstawą do naliczania opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. W przypadku gdy deklaracja nie zostanie złożona lub gdy dane zawarte w deklaracji będą budziły uzasadnione wątpliwości, Burmistrz Zbąszynka w drodze decyzji administracyjnej ustali wysokość opłaty dla nieruchomości. Deklaracje należy złożyć między 1 maja 2013 r., a 31 maja 2013 r. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach: za I kwartał do 31 stycznia, za II kwartał do 30 kwietnia, za III kwartał do 31 lipca, za IV kwartał do 31 października, na konto Urzędu Gminy w Zbąszynku, bądź w kasie Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku. Pierwszą wpłatę uiścimy do 31 lipca 2013 r. Rada Miejska ustaliła również zakres oraz sposób świadczenia usług w zamian za opłatę wnoszoną przez mieszkańców. Zmieszane odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach i odbierane z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej co dwa tygodnie, a w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnia mieszkaniowa) raz w tygodniu. Odpady gromadzone w sposób selektywny zbierane będą w workach w odpowiednich kolorach i odbierane z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej raz na miesiąc, a w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów będzie można dostarczać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie i akumulatory, oraz opony. Odpady przyjmowane będą bezpłatnie, mieszkańcy pokrywają tylko koszty dostarczenia odpadów do punktu selektywnej zbiórki. W miesiącu grudniu został opracowany i uchwalony nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbąszynek. Regulamin określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w szczególności: sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, także obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie. Nie sposób w artykule omówić cały regulamin, dlatego zachęcam do zapoznania się z jego treścią, która dostępna jest na stronie internetowej Gminy Zbąszynek.  O wszystkich zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będziemy na bieżąco informować mieszkańców. Informacji można szukać w kolejnych wydaniach kwartalnika, na stronach internetowych gminy lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim.
Sprawa jest naprawdę ważna i dotyczy wszystkich mieszkańców, zapraszamy do aktywnego zapoznawania się z nowymi zasadami.

HARMONOGRAM odbioru odpadów
 
Uchwała XXIV/79/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Uchwała XXIV/80/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała XXV/90/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Uchwała XXV/91/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała XXVII/3/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbąszynek.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosłąw Mikołajczyk Data wytworzenia informacji: 2012-12-27 09:39:59
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Data wprowadzenia do BIP 2012-12-27 09:39:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-12-27 09:43:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2014-07-18 13:22:23
Artykuł był wyświetlony: 11545 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu