ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ochrona Danych Osobowych 2919
Klauzula Informacyjna Facebook 463
Regionalny BIP 0
Dzienniki Ustaw 0
www.bip.gov.pl 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zbąszynek 22
Informacje ogólne 79665
Rada Miejska 4456
VIII Kadencja 2018-2024 977
Skład Rady Miejskiej 11497
Sesje Rady Miejskiej 8373
Transmisje obrad Rady Miejskiej 12987
Plan pracy Rady Miejskiej 3576
Protokoły sesji Rady Miejskiej 18985
Konwent Rady Miejskiej 710
Skład osobowy 1146
Zadania 1087
Plan Pracy 2258
Protokoły z posiedzeń 12123
Komisja Gospodarki i Budżetu 835
Skład osobowy 1421
Zadania 1321
Plan Pracy 2724
Protokoły z posiedzeń 13111
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 891
Skład osobowy 1331
Zadania 1019
Plan Pracy 2414
Protokoły z posiedzeń 12467
Komisja Skarg, Wniosków, Petycji 1208
Skład osobowy 1461
Zadania 443
Plan Pracy 637
Protokoły z posiedzeń 2470
Komisja Rewizyjna 691
Skład osobowy 1129
Zadania 1120
Plan Pracy 2776
Komisja Regulaminowa 549
Skład osobowy 1070
Zadania 1256
Plan Pracy 384
Protokoły z posiedzeń 2259
Komisja Porządku Publicznegoi Praworządności 510
Zadania 367
Plan Pracy 390
Protokoły z posiedzeń 1529
Interpelacje i zapytania Radnych 11851
Oświadczenia Rady Miejskiej 1475
Apele Rady Miejskiej 412
VII Kadencja 2014 - 2018 3733
Skład Rady Miejskiej 13342
Sesje Rady Miejskiej 26292
Plan Pracy Rady Miejskiej 13131
Protokoły z sesji Rady 58344
Konwent Rady Miejskiej 1907
Skład osobowy 4497
Zadania 3784
Plan Pracy 6647
Protokoły z posiedzeń 48120
Komisja Gospodarki i Budżetu 1945
Skład osobowy 4097
Zadania 4031
Protokoły z posiedzeń 48038
Plan Pracy 11110
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 1778
Skład osobowy 3881
Zadania 3834
Plan Pracy 10117
Protokoły z posiedzeń 48376
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 1727
Skład osobowy 4328
Zadania 3739
Plan Pracy 8335
Protokoły z posiedzeń 47999
Komisja Rewizyjna 1894
Skład osobowy 3895
Zadania 4164
Plan Pracy 9899
Komisja Regulaminowa 1770
Skład osobowy 4296
Zadania 3906
Protokoły z posiedzeń 13159
VI Kadencja 2010 -2014 376
Skład Rady Miejskiej 19302
Plan Pracy Rady Miejskiej 15181
Sesje Rady Miejskiej 74950
Protokoły z sesji Rady 86057
Konwent Rady Miejskiej 3243
Skład osobowy 5208
Zadania 5086
Plan Pracy 12493
Protokoły z posiedzeń 69165
Komisja Gospodarki i Budżetu 3456
Skład osobowy 7363
Zadania 5833
Plan pracy 14283
Protokoły z posiedzeń 76737
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 3320
Skład osobowy 9443
Zadania 6780
Plan pracy 12333
Protokoły z posiedzeń 76827
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 3030
Skład osobowy 5864
Zadania 5092
Plan pracy 12112
Protokoły z posiedzeń 75477
Komisja Rewizyjna 3165
Skład osobowy 5815
Zadania 7042
Plan pracy 14045
Komisja Regulaminowa 3000
Skład osobowy 4728
Zadania 5029
Protokoły z posiedzeń 21618
V Kadencja 2006-2010 4078
Skład Rady Miejskiej 18278
Plan Pracy Rady Miejskiej 14809
Sesje Rady Miejskiej 82142
Protokoły z sesji Rady 106487
Konwent Rady Miejskiej 17
Skład osobowy 9531
Zadania 6879
Plan pracy 14742
Protokoły z posiedzeń 81108
Komisja Gospodarki i Budżetu 5
Skład osobowy 9029
Zadania 6535
Plan pracy 13529
Protokoły z posiedzeń 115532
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 28
Sład osobowy 8780
Zadania 6359
Plan pracy 13263
Protokoły z posiedzeń 93317
Komisja Porządku Publicznego i Praworządności 5
Skład osobowy 8274
Zadania 5584
Plan pracy 14574
Protokoły z posiedzeń 93655
Komisja Rewizyjna 6
Skład osobowy 8609
Zadania 5419
Plan pracy 14330
Komisja Regulaminowa 0
Skład osobowy 9757
Zadania 5648
Protokoły z posiedzeń 14338
Urząd Miejski 54149
Burmistrz 25936
Zastępca Burmistrza 15921
Sekretarz Gminy 12785
Skarbnik Gminy 12098
Referaty i stanowiska w Urzędzie 66942
Co i jak załatwić w urzędzie? 0
Regulamin Organizacyjny Urzędu 20372
Statut Urzędu 11563
Jednostki Organizacyjne 23103
Wykaz jednostek organizacyjnych 6473
Rejestr instytucji kultury 3065
Sołectwa 19416
Chlastawa 14376
Dąbrówka Wlkp. 15197
Kosieczyn 15062
Kręcko 14939
Rogoziniec 14679
Zamówienia publiczne 553356
Zamówienia publiczne ARCHIWUM do 01.01.2021 29178
Plan zamówień publicznych 10804
2024 184
2023 808
2022 393
2021 706
2020 1385
2018 1703
2017 5506
2019 1525
Zamówienia publiczne do 130 000 zł netto 112040
Zamówienia publiczne do 30 000 tyś Euro ARCHIWUM do 01.01.2021 4266
Zapytania ofertowe 99629
Przetargi 498294
Rok 2022 7182
Informacje o naborze 200328
Aktualności 89965
Wybory 4
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 98
Wybory Samorządowe 2024 5399
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 3199
Referendum 2023 254
Wybory ławników 2024 - 2027 1866
Wybory do izb rolniczych 2023 770
Wybory uzupełniające 2022 6206
Wybory Prezydenta RP 2020 5253
Wybory do Sejmu i Senatu RP 4734
Wybory ławników 2020-2023 2132
Wybory do Europarlamentu 2019 5378
Wybory samorządowe 2018 27329
Sejm i Senat RP 2015 26466
Wybory ławników 2015 7579
Wybory Prezydenta RP 2015 39653
Wybory samorządowe 2014 69847
Referendum 2015 16440
Wybory do Europarlamentui 2014 16310
Akty Prawne 31138
Projekty uchwał 736631
Uchwały Rady Miejskiej 66
Oświadczenia majątkowe 179119
Ogłoszenia 132419
Wykazy 246381
Przetargi ogłoszone do dnia 31.07.2014 1081920
Inne ogłoszenia i komunikaty 473887
Zarządzenia Burmistrza 22084
VIII Kadencja 2018-2024 590
Rok 2019 30995
Rok 2018 7504
Rok 2020 23121
Rok 2021 21179
Rok 2022 20288
Rok 2023 12845
Rok 2024 1745
VII Kadencja 2014-2018 1923
Rok 2018 33937
Rok 2017 90970
Rok 2016 141724
Rok 2015 185845
VI Kadencja 2010-2014 6304
Rok 2014 194342
Rok 2013 156370
Rok 2012 195640
Rok 2011 214138
Rok 2010 34359
V Kadencja 2006-2010 6145
Rok 2010 169881
Rok 2009 222175
Rok 2008 130298
Rok 2007 167676
Rok 2006 174375
Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty 10132
Informacja za 2022 rok 500
Informacja za 2021 rok 588
Informacja za 2020 rok 743
Informacja za 2019 rok 942
Informacja za 2018 rok 1439
Informacja za 2017 rok 2306
Mienie komunalne 12677
Informacja za 2023 rok 51
Informacja za 2022 rok 365
Informacja za 2021 rok 435
Informacja za 2020 rok 385
Informacja za 2019 rok 592
Informacja za 2018 rok 1067
Informacja za 2017 rok 1116
Informacja za 2016 rok 352
Informacja za 2015 rok 1219
Informacja za 2014 rok 3484
Informacja za 2013 rok 5730
Informacja za 2012 rok 4646
Informacja za 2011 rok 5467
Informacja za 2010 rok 6996
Informacja za 2009 rok 9399
Informacja za 2007 rok 6954
Informacja za 2008 rok 7648
Druki do pobrania 34536
Podatki i opłaty 26396
USC 1331
Ewidencja ludności i dowody osobiste 27868
Budownictwo i drogi 18118
Ochrona środowiska 11328
Organizacje i stowarzyszenia 11186
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 12232
Inne druki i oświadczenia 21279
Karta Dużej Rodziny 5451
Dotacje celowe 1611
Organizacje i stowarzyszenia 30
Konkursy na realizację zadań publicznych 164123
Współpraca z klubami i stowarzyszeniami 49011
Pliki do pobrania 2290
Inne informacje 189296
Koronawirus 2248
Komunikaty Burmistrza Zbąszynka 9602
Komunikaty Wojewody Lubuskiego 0
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 481
Zarządzenia Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 888
Informacja dla prowadzących działalność gospodarczą 695
Co i jak załatwić w urzędzie? 0
Powszechny Spis Rolny 2020 1415
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2680
Ochrona Środowiska 29692
Ekoportal 2
Obwieszczenia Burmistrza 145832
Gospodarka odpadami komunalnymi 41314
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek 9133
Inne informacje 6127
Planowanie przestrzenne 502
Zbiory danych APP 1463
Wyłożenie studium do publicznego wglądu 446
Petycje 5767
Petycje składane do Burmistrza 18731
Petycje składane do Rady Miejskiej 1422
Informacje o rozpatrzonych petycjach 4272
Prawo Lokalne 18930
Raport o stanie Gminy Zbąszynek 41
2022 rok 608
2021 rok 777
2020 rok 898
2019 rok 969
2018 rok 1982
Budżet Gminy 51690
Materiały do kredytu długoterminowego na rok 2023 298
rok 2024 230
rok 2023 1090
rok 2022 2119
rok 2021 2296
rok 2020 3051
rok 2019 5390
rok 2018 7580
rok 2017 15144
rok 2016 26873
rok 2015 26015
rok 2014 33646
rok 2013 26201
rok 2011 15681
rok 2012 18375
rok 2010 13047
rok 2009 15354
rok 2007 13288
rok 2008 10556
Strategia Rozwoju Gminy 14342
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 644
Statut Gminy 16790
Budżet obywatelski 18037
Konsultacje społeczne 1096
Statuty sołectw 284
Sołectwo Chlastawa 891
Sołectwo Dąbrówka Wlkp. 792
Sołectwo Kosieczyn 811
Sołectwo Kręcko 849
Sołectwo Rogoziniec 865
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5479
Inspektor Danych Osobowych 2977
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 728
Koordynator do spraw dostępności 547
Deklaracja Dostępności 3191
Raport o stanie zapewniania dostępności 446

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 9265
Rejestr zmian 2426656
Redakcja Biuletynu 8171
Instrukcja obsługi 7292
Mapa serwisu 8076
« powrót do poprzedniej strony