ˆ

Rejestr instytucji kultury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr instytucji kultury

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-06 13:51:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zbąszynek prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 
A. Sposób prowadzenia REJESTRU INSTUTCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Zbąszynek:
1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, zakłada się i prowadzi elektroniczną księgę rejestrową.
3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r, poz. 570)
5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 
B. Sposób udostępniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI  KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Zbąszynek:
1. Rejestr Instytucji Kultury prowadzi Sekretarz Gminy Zbąszynek, ul. Rynek 1; 66-210 Zbąszynek,
tel. 68 384 91 40 wew. 48
2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
- informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbąszynek,
- dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,
- udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, otwartego dostępu do zawartości rejestru, jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej   Gminy Zbąszynek,
- każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. u Sekretarza Gminy Zbąszynek, ul. Rynek 1,
- organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:
- odpis pełny (zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej),
- odpis skrócony (zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze).
3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827).
4. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej po uprzednim uzgodnieniu formy odpisu i ilości stron można dokonać w kasie tut. Urzędu Miejskiego lub poprzez wpłatę na konto:
Bank Spółdzielczy w Siedlcu 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020
5. Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
6. Więcej informacji pod nr tel. 68 384 91 40 wew. 48
7.Dokumenty do pobrania:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zbąszynek
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Makarewicz Data wytworzenia informacji: 2017-07-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Makarewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-07-06 13:51:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-06 14:27:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-06 14:27:58
Artykuł był wyświetlony: 965 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu