ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-12 2017-09-25 09:30:00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4. rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOCX, 158.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (HTML, 78.5 KiB)
 • Pytania do postępowania (PDF, 537.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytania z 14-09-2017 (PDF, 840.9 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 760.9 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 487.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 258.4 KiB)
2 2017-08-10 2017-08-25 11:30:00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (HTML, 70.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 155.8 KiB)
 • Pytania do postepowania (PDF, 328.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 16-08-2017 (PDF, 409.7 KiB)
 • Pytania i Odpowiedzi z dnia 22-018-2017 (PDF, 343.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia (PDF, 786.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 318 KiB)
 • Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania (PDF, 289.1 KiB)
3 2017-08-07 2017-09-18 11:30:00 Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek. rozstrzygnięty
 • Ogłosenie UE (HTML, 72.5 KiB)
 • Ogłoszenie BIP (HTML, 85.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 501.5 KiB)
 • OPZ (DOCX, 246.9 KiB)
 • Załaczniki (DOC, 2.1 MiB)
 • Umowa - wzór (DOC, 274 KiB)
 • Pytania z 09-08-2017 (PDF, 478.8 KiB)
 • Pytania z 10-08-2017 (PDF, 374.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 09-08-2017 (PDF, 508.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 10-08-2017 (PDF, 280.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 767.2 KiB)
 • Ogłoszenie o uniewaznieniu UE (PDF, 108 KiB)
 • Ogłoszenie o uniewaznieniu BIP (HTML, 29.5 KiB)
4 2017-05-22 2017-06-02 11:30:00 „UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZBĄSZYNKU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJI KULTURY GMINY ZBĄSZYNEK” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (HTM, 72.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOCX, 304.2 KiB)
 • Pytania do postępowania z 25-05-2017r (PDF, 1.4 MiB)
 • Odpowieź na pytania z 26-05-2017 (PDF, 2.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 747.5 KiB)
 • zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 354.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 264 KiB)
5 2017-04-28 2017-06-08 11:30:00 Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania rozstrzygnięty
 • SIWZ IDW czI (PDF, 793.3 KiB)
 • Ogłoszenie ue (PDF, 131.1 KiB)
 • ogłoszenie BZP (HTML, 55.9 KiB)
 • IDW Cz II Wzór umowy (DOC, 152.5 KiB)
 • IDW - OPZ cz III (DOCX, 36.2 KiB)
 • Formularze oferty (DOC, 447 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 802.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze ofery (PDF, 409.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 261.2 KiB)
6 2017-04-24 2017-06-09 11:30:00 DOSTAWA SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA SAL ORAZ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ W GMINIE ZBĄSZYNEK w ramach Projektu pn. Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w gminach Świebodzin i Zbąszynek” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie UE (PDF, 127.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 845.2 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 803.3 KiB)
 • OPZ cz1 (DOCX, 640.8 KiB)
 • OPZ cz2 (DOCX, 344.3 KiB)
 • Załączniki -formularze -oferta (DOC, 2.9 MiB)
 • Ogłoszenie BZP UZP (HTML, 58.3 KiB)
 • Pytanie z 05-05-2017 (PDF, 276.6 KiB)
 • odpowieź na pytanie z 05-05-2017 (PDF, 336.8 KiB)
 • Pytanie z 12.05.2017 (PDF, 199.1 KiB)
 • odpowiedź na pytanie z 12-05-2017 (PDF, 200.3 KiB)
 • Pytanie 15-05-2017 (PDF, 235.8 KiB)
 • odpowieź na pytanie z 15-05-2017 (PDF, 195.5 KiB)
 • Załączniki do IDW poprawione 15-05-2017 (DOC, 2.9 MiB)
 • Pytania 2 z 15-05-2017 (PDF, 819.3 KiB)
 • odpowiedź na pytania 2 z 15-05-2017 (PDF, 1 MiB)
 • Pytania z 25-05-2017 (PDF, 550.2 KiB)
 • Pytania z 24-05-2017 (PDF, 385.5 KiB)
 • odpowiedź na pytania z 23-25-05-2017 (PDF, 2.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTML, 3 KiB)
 • Załączniki poprawione 25-05-2017 (DOC, 2.9 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 796 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborzr część 1 (PDF, 346.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty cz 2 (PDF, 460.1 KiB)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 39.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia UE (HTML, 69.2 KiB)
7 2017-04-18 2017-05-26 12:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z ternu Gminy Zbąszynek w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 134.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 165 KiB)
 • Pytania z dnia 26-04-2017 (PDF, 613.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 26-04-2017 (PDF, 326 KiB)
 • Pytania z 04-05-2017 (PDF, 465.1 KiB)
 • Pytania z 05-05-2017 (PDF, 866 KiB)
 • odpowiedź na pytania z 04-05-2017 (PDF, 544.2 KiB)
 • odpowiedź na pytania z 05-05-2017 (PDF, 1.6 MiB)
 • wykaz nieruchomości do obsługi (XLS, 258 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia (PDF, 364.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 732.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 35.6 KiB)
8 2017-03-17 2017-04-10 12:00:00 Remont, przebudowa i budowa parkingów, ciągów pieszo – jezdnych, chodnika, boiska i zjazdów, w Zbąszynku. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (HTML, 30.9 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOCX, 155.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 68.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie (HTM, 14.5 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź z 23-03 (PDF, 265.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 24-03-2017 (PDF, 252.6 KiB)
 • Pytania (PDF, 454.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert (HTM, 10 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 27-03-2017 (PDF, 957.4 KiB)
 • Zał 1 do odpowiedzi z 27-03-2017 (PDF, 429.7 KiB)
 • Zał. 2 do odpowiedzi z 27-03-2017 (ZIP, 31 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia (PDF, 762.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 542 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 11.3 KiB)
9 2017-03-10 2017-03-20 12:00:00 Sprawowanie pełno branżowego nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: Budowa dróg gminnych: Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego, Zaułek Kościelny i Zachodniej obwodnicy Zbąszynka – etap I, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego. rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOCX, 73.6 KiB)
 • Ogłoszenie (HTML, 53.2 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia (PDF, 539.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 516 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 14.3 KiB)
10 2017-02-27 2017-03-17 10:00:00 Budowa dróg gminnych: Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego,Zaułek Kościelny i Zachodniej obwodnicy Zbąszynka – etap I, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOCX, 156.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 124.8 MiB)
 • Ogłoszenie (HTML, 35.3 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź (PDF, 688.4 KiB)
 • Pytanie z dnia 13-03-2017 (PDF, 376.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 Zmiana (DOCX, 20.2 KiB)
 • Informazja z sesji otwarcia (PDF, 942.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 40 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze (PDF, 726.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 40 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu