ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-12-20 2019-01-11 10:00:00 Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej nr 7 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (Kręcko – Chlastawa) oraz ścieżki rowerowej nr 8 w ciągu drogi powiatowej 1213F (Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec) w ramach projektu Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek w toku
 • Ogłoszenie o wszczęciu postepowania (HTML, 150.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 327.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 384.5 KiB)
 • Pytanie do postępowania (DOCX, 12.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 21-12-2018 (PDF, 234.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie (HTML, 20.1 KiB)
 • Wniosek o zmianę terminu skladania ofert (PDF, 469.5 KiB)
 • Pytanie nr 2 (PDF, 495.5 KiB)
 • Rysunek nr 2.8.1 (PDF, 4.2 MiB)
 • Rysunek nr 2.8.2 (PDF, 3.1 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie nr 2 (PDF, 438.1 KiB)
2 2018-11-30 2018-12-17 10:00:00 Budowa schodów z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscu istniejących schodów przeznaczonych do rozbiórki rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wszczęciu postepowania (HTML, 69.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 150 KiB)
 • Dokumentacja (DOCX, 12.1 KiB)
 • Iinformacja z otwarcia ofert (PDF, 506.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Unieważnienie (HTML, 28.2 KiB)
3 2018-11-23 2018-12-07 10:00:00 Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (HTML, 84.8 KiB)
 • SIWZ (DOC, 633 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 806 KiB)
 • Istotne postanowienia umowy (DOC, 418 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź do postępowania (PDF, 348.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 884 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 362.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (HTML, 30.1 KiB)
4 2018-10-31 2018-11-09 10:00:00 ZIMOWE UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK W LATACH 2018 - 2020. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (HTML, 82.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 502.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.4 MiB)
 • Zawiadomienie o Wyborze ofert (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 40.6 KiB)
5 2018-10-22 2018-10-31 10:00:00 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.750.000,00 zł dla Gminy Zbąszynek w toku
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (HTML, 71.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 314 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 12.2 KiB)
 • Pytanie i odpowiedź do postępowania z dnia 25-10-18 (PDF, 403.6 KiB)
 • Pytanie nr 2 (PDF, 428.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 872.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 986.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 35.1 KiB)
6 2018-09-21 2018-10-10 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (HTML, 93.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 165.1 KiB)
 • OWU (DOCX, 308.1 KiB)
 • OPZ (DOCX, 318.5 KiB)
 • Formularze do postępowania (RAR, 1.6 MiB)
 • ogłoszenie o zmiania ogłoszenia (HTML, 20.1 KiB)
 • OWU projekt po zmianie (DOCX, 308.2 KiB)
 • pytanie i odpowiedź nr1 (PDF, 520.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.7 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze ofery (PDF, 1020.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 37.2 KiB)
7 2018-08-10 2018-08-23 10:00:00 Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wszczęciu postepowania (HTML, 98.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 492 KiB)
 • Załączniki (DOC, 1.7 MiB)
 • Projekt umowy (DOC, 277 KiB)
 • Wyjaśnienie do SIWZ (DOCX, 17.8 KiB)
 • Pytanie z dnia 13-08-2018 (PDF, 486.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 13-08-2018 (PDF, 486.7 KiB)
 • Pytanie 2 z dnia 13-08-2018 (PDF, 389.2 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 13-08-2018 (PDF, 389.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 16-08-2018 (PDF, 536.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia (PDF, 197.9 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 17.08.2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 17.08.2018 (PDF, 504.1 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 6 z dnia 20.08.2018 (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 988.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 960.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu cześć 2 i 3 (PDF, 435.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 296.9 KiB)
8 2018-08-06 2018-08-30 10:00:00 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOCX, 138 KiB)
 • Część II SIWZ Istotne warunki umowy (DOCX, 115.8 KiB)
 • Część III SIWZ OPZ (DOCX, 100.2 KiB)
 • Załączniki (RAR, 308.9 KiB)
 • Ogłoszenie (HTML, 82 KiB)
 • PFU z załącznikami (DOCX, 12 KiB)
 • pytania do postępowania z dnia 08-08 i 09-08 (PDF, 2.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 08-08-2018 i 09-08-2018 (PDF, 3.1 MiB)
 • Pytanie z dnia 13-08-2018_1 (PDF, 2.1 MiB)
 • Pytanie z dnia 13-08-2018_2 (PDF, 439.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 13.08.2018 (PDF, 4.1 MiB)
 • Ptyania i odpowiedzi z 13.08.2018_1 (PDF, 514.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTML, 26 KiB)
 • Pytanie z dnia 16.08.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 16.08.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • Pytania z 22-08-2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • PYtania i odpowiedzi z 29-08-2018 (PDF, 796.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 959.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTML, 37 KiB)
9 2018-07-13 2018-07-31 10:00:00 ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007109F (UL. MAŁEJ) W DĄBRÓWCE WIELKOPOLSKIEJ. ETAP I(w ograniczonym zakresie) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (HTML, 78.6 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 111.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 62.1 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 846.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 529.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 260.6 KiB)
10 2018-07-12 2018-07-23 10:00:00 Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (HTML, 98.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 495 KiB)
 • Załączniki - formularze (DOC, 1.7 MiB)
 • Projekt Umowy (DOC, 277 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 509.3 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 456.8 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 1.3 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 1.5 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 4.8 MiB)
 • Informacja o otwarciu ofert (PDF, 973.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 436.2 KiB)
 • Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania (HTML, 34.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu